Колектив кафедри

Писарєва Елла Анатоліївна

к. ю. н., доцент, в.о. завідувача кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Коваль Ірина Федорівна

д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Амелічева Лілія Петрівна

д. ю. н., професор кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Беляневич Олена Анатоліївна

д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Атаманчук Ірина Володимирівна

к.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Мамедова Світлана Маліківна

доктор філософії з газулі права, старший викладач кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Щербакова Наталія Володимирівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Дорожкіна Юлія Дмитрівна

старший викладач кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Ковтун Антоніна Миколаївна

старший лаборант, який має повну вищу освіту, кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса