Співробітництво

Міжнародне співробітництво

Юридичний факультет за роки існування зарекомендував себе надійним та активним партнером, відкритим для нових пропозицій, генератором нових проєктів.

Міжнародне співробітництво є одним зі стратегічних напрямів діяльності юридичного факультету. Воно спрямоване на підвищення положення факультету в системі вищої юридичної освіти України, його інтеграцію в цілому та його окремих структурних підрозділів у світовий освітній та навчальний простір, встановлення стратегічних партнерських зв’язків з ЗВО іноземних країн.

Основні цілі міжнародної діяльності:

 • підвищення конкурентоспроможності Факультету на ринку освітніх послуг, його авторитету в Україні та за кордоном;
 • забезпечення якості освітньої та наукової діяльності, привабливості вищої юридичної освіти;
 • зміцнення співпраці та міжвузівських зв’язків з зарубіжними університетами та міжнародними організаціями, фондами країн Азії, Африки, Європи, Канади та США;
 • отримання додаткових конкурентних переваг через доступ до нових технологій, джерел наукової інформації в результаті інтернаціоналізації навчального та дослідницького процесів.

Завдання міжнародного співробітництва:

 • досягнення міжнародних стандартів якості в області освітніх програм. Узгодження навчальних планів факультету з навчальними планами університетів-партнерів за відповідними освітніми програмами;
 • формування кадрового потенціалу для участі факультетського освітнього співтовариства в національних та міжнародних освітніх програмах;
 • створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів, здобувачів вищої освіти;
 • забезпечення стійких зв’язків факультету із зарубіжними суб’єктами партнерства в науково-дослідній галузі;
 • досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності результатів науково-дослідної діяльності факультету;
 • розвиток мовної підготовки викладачів, співробітників, здобувачів вищої освіти;
 • розвиток експорту освітніх послуг серед іноземних здобувачів вищої освіти.

Міжнародна діяльність здійснюється за такими напрямами:

 • участь у діяльності міжнародних організацій, фондів, а також у міжнародних наукових та освітніх проєктах;
 • науково-аналітичне, організаційне, експертно-консультаційне та інформаційне забезпечення реалізації національних та міжнародних освітніх програм;
 • розвиток міжнародних двосторонніх і багатосторонніх зв’язків факультету;
 • розробка та реалізація спільних магістерських програм з зарубіжними ЗВО-партнерами, в тому числі іноземною мовою;
 • створення ефективної системи перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації за кордоном (Life-Long Learning), подальша дисемінація отриманого досвіду, вироблення стійких партнерських зв’язків;
 • розвиток мовної підготовки викладачів, здобувачів вищої освіти;
 • прийом та навчання за магістерськими програмами іноземних здобувачів вищої освіти;
 • наукове співробітництво із зарубіжними партнерами, організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, літніх шкіл; організація лекцій запрошених професорів;
 • участь здобувачів вищої освіти, викладачів факультету у міжнародній науково-дослідній діяльності.

Юридичний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса здійснює співробітництво із іноземними ЗВО-партнерами: Великобританії, Греції, Індії, Казахстану, Литви, Латвії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Словенії, Сполучених Штатів Америки, Хорватії тощо.

Добрими прикладами співробітництва є багаторічне партнерство юридичного факультету: Факультет економіки та бізнесу Загребського університету (Хорватія), юридичний факультет Університету Марібора (Словенія), Університет Матея Бела, (Словаччина), Європейський інститут безперервної освіти (Словаччина), Академічне товариство ім. Міхала Балудянського (Словаччина), Пряшівський університет у м. Пряшeвi (Словаччина), Каспійський суспільний університет (Республіка Казахстан), Міжнародний інститут інновації «Наука-Освіта-Розвиток» (Польща) та ін.

 За участі іноземних фахівців на базі юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса у 2020-2021 н.р. проведено такі заходи:

 1. Проведено лекцію для викладачів та здобувачів вищої освіти доктора права Heiko Richter, Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Innovation and Competition in Munich (Німеччина) на тему: «Сучасні тенденції та методологія правових і міждисциплінарних досліджень у Німеччині та світі» (18 лютого 2021 р.);
 2. Участь викладачів факультету у проєкті “Зміцнення викладацької майстерності в Україні” Саксонського центру дидактики вищої школи за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини (2020 р.);
 3. Участь викладачів факультету у “Project Management and Entrepreneurship Campus” в рамках програми «Розвиток компетентністного підходу в навчанні та викладанні», що організована ГО «Вище», Британською Радою в Україні, Pearson, Dinternal Education за підтримки Міністерства освіти і науки України (2020 р.);
 4. Участь викладачів та здобувачів вищої освіти у International Academic Workshop на тему “UNDERSTANDING CORRUPTION IN PUBLIC PROCURMENT, MECHANISMS OF MONEY LAUNDERING AND CRIMINAL INVESTIGATIONS, AND BEST PRACTICES FOR ASSET RECOVERY” за підтримки USAID в рамках USAID New Justice Program з залученням провідних експертів,представників правничих шкіл України та США;

Здобувачі вищої освіти беруть участь у міжнародних юридичних змаганнях з міжнародного публічного права ім.Ф. Джессапа «The Philip C. Jessup International Moot Court Competition», медіа права North East Europe Regional Rounds of the Price Media Law Moot Court Competition, а також у міжнародних конференціях, семінарах, літніх школах.

Викладачами юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса розроблені англійською мовою навчальні дисципліни «Міжнародне право», «Професійна відповідальність правника». Розроблені 2 дистанційні курси («Європейські стандарти захисту прав людини», «Транспортне право ЄС»). Підготовлено відповідне навчально-методичне забезпечення англійською мовою.

З метою удосконалення стандартів вивчення англійської мови юридичного спрямування рамках програми USAID „Нове правосуддя” викладачі факультету взяли участь у обговоренні Model Legal English Сourse Syllabus (2021 р.); USAID New Justice’s project and realated training series on distance teaching, learning and examination technologies “Strengthening Law School’s Teaching During Quarantine” (березень-травень 2020 р.).