Вартість навчання

Спеціальність (освітня програма) /
освітньо-кваліфікаційний рівень/форма навчання
Термін
навчання, років
Вартість навчання, грн 1 курс 2 курс

081 Право (Law)

Магістр
денна форма навчання 1 р. 4 міс. 44 069 31 478 12 591
заочна форма навчання 1 р. 4 міс. 29 400 21 000 8 400