Вартість начання

Вартість навчання

Спеціальність (освітня програма) /
освітньо-кваліфікаційний рівень/форма навчання
Термін
навчання, років
Вартість навчання, грн 1 курс 2 курс

Право (Право)

Магістр
денна форма навчання (інші) * 1,4 36 900 23 300 13 600
денна форма навчання (споріднені) 1,4 36 900 23 300 13 600
заочна форма навчання (інші) * 1,4 30 150 21 000 9 150
заочна форма навчання (споріднені) 1,4 30 150 21 000 9 150
* для здобуття СО «Магістр» на основі ступеня ВО, здобутого за іншою спеціальністю, є обов’язковим додатковий навчальний план щодо здобуття базових фахових компетентностей в якості додаткової освітньої послуги обсягом 30 кредитів вартістю 5 600,00 грн.