Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття ступеня освіти бакалавра на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків.

 1. копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 2. копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
 3. копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);
 4. копія військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 5. оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 6. оригінал та копія сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти із зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів;
 7. документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти;
 8. чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Примітка: 

 • Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються;
 • У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
 • Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 серпня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
  •