Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття ступеня освіти магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків.

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса необхідно подати наступні документи:

  1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  2. Довідка про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
  3. Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);
  4. Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  5. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  6. Копія екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках);
  7. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.