Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 “Право” приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальності 081 “Право” або 293 “Міжнародне право”, напрямів 6.030401 “Правознавство” , 6.030202 “Міжнародне право”.

Вступники для здобуття ступеня освіти магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків.

  1. копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  2. копія довідка про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
  3. копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);
  4. копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  5. оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  6. оригінал та копія екзаменаційного листка щодо проходження магістерського комплексного тесту;
  7. чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Примітка: 

  • Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються;
  • У 2022 році приймаються результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях) або результати вступного іспиту для іноземців з права та іноземної мови. Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок МКТ з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та МКТ з відповідних складових не перевищує 15 балів.