Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття ступеня освіти магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків.

  1. копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  2. копія довідка про реєстрацію місця проживання (як додаток до паспортів з безконтактним електронним носієм та без безконтактного електронного носія);
  3. копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН) (у разі присвоєння ІПН);
  4. копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  5. оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  6. оригінал та копія екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках);
  7. чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Примітка: 

  • Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються;
  • У 2021 році приймаються сертифікати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (складеного у 2020 або 2021 роках) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (складеного у 2021 році).