Вартість навчання

Вартість навчання

Спеціальність (освітня програма) /
освітньо-кваліфікаційний рівень/форма навчання
Термін
навчання, років
Вартість навчання, грн 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Право (Право)

Бакалавр
денна форма навчання з нормативним терміном навчання 4,0 77 650 17 650 20 000 20 000 20 000
заочна форма (Паралельне навчання) 3,0 34 500 11 500 11 500 11 500
заочна форма навчання (друга вища) 3,0 35 800 12 000 11 900 11 900
* для здобуття СО «Магістр» на основі ступеня ВО, здобутого за іншою спеціальністю, є обов’язковим додатковий навчальний план щодо здобуття базових фахових компетентностей в якості додаткової освітньої послуги обсягом 30 кредитів вартістю 5 600,00 грн.