Вартість навчання

Спеціальність (освітня програма) /
освітньо-кваліфікаційний рівень/форма навчання
Термін
навчання, років
Вартість навчання, грн 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

081 Право (Право)

Бакалавр
денна форма навчання з нормативним терміном навчання 3 р. 10 міс. 117 472 29 368 29 368 29 368 29 368