Вартість навчання

Спеціальність (освітня програма) /
освітньо-кваліфікаційний рівень/форма навчання
Термін
навчання, років
Вартість навчання, грн 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

081 Право (Право)

Бакалавр
денна форма навчання з нормативним терміном навчання 3 р. 10 міс. 129 220 32 305 32 305 32 305 32 305
заочна форма навчання з нормативним терміном навчання 3 р. 10 міс. 108 000 27 000 27 000 27 000 27 000

Міжнародне право

Бакалавр
денна форма навчання з нормативним терміном навчання 3 р. 10 міс. 129 220 32 305 32 305 32 305 32 305