Вартість навчання

Вартість навчання

Спеціальність (освітня програма) /
освітньо-кваліфікаційний рівень/форма навчання
Термін
навчання, років
Вартість навчання, грн 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Право (Право)

Бакалавр
денна форма навчання з нормативним терміном навчання 4,0 87 999 21 999 21 999 21 999 22 000
* для здобуття СО «Магістр» на основі ступеня ВО, здобутого за іншою спеціальністю, є обов’язковим додатковий навчальний план щодо здобуття базових фахових компетентностей в якості додаткової освітньої послуги обсягом 30 кредитів вартістю 5 600,00 грн.