Деканат

Декан факультету

Коваль Ірина Федорівна

д.ю.н., професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Заступник декана з денної та заочної форм навчання

Павлюченко Юлія Миколаївна

д.ю.н., доцент, професор кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Заступник декана з наукової роботи

Гоцуляк Юрій Вікторович

д.ю.н., доцент, в.о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Заступник декана з соціальної та виховної роботи 

Мамедова Світлана Маліківна

доктор філософії в галузі права, доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Методист денної форми навчання 

Бовкун Інна Валеріївна

Методист заочної форми навчання 

Мурга Олена Анатоліївна

Відповідальна особа за ЄДЕБО 

Вишневська Наталя Степанівна