Терміни подачі документів

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

 

Денна та заочна форми здобуття освіти

 

Прийом заяв для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення*

 

з 24 червня 2021 року

до 18:00 06 липня 2021 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

 

01 липня 2021 року

 

Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення*

 

01 – 13 липня 2021 року

 

Початок прийому заяв та документів

 

14 липня 2021 року

 

Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб*

 

14 – 23 липня 2021 року

 

Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди*

 

з 14 – 16 липня 2021 року до 18:00

Проведення Університетом співбесід

17 – 19 липня 2021 року

 

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

 

не пізніше 12:00 20 липня 2021 року

 

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

 

до 10:00 23 липня 2021 року

 

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід

 

не пізніше 15:00 20 липня 2021 року

 

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 13 липня 2021 р.)

 

до 18:00 23 липня 2021 року

 

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням

 

28 липня 2021 року

 

Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням

 

до 18:00 02 серпня 2021 року

 

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

 

09 серпня 2021 року

 

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

10 серпня 2021 року

 

Подача пільгових документів для переведення на бюджет

 

до 16:00 11 серпня 2021 року

 

Переведення на бюджет

 

до 19 серпня 2021 року

 

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

у декілька сесій:

до 16:00 13 серпня 2021 року;

до 16:00 25 серпня 2021 року;

до 16:00 24 вересня 2021 року.

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

 

у декілька сесій:

18 серпня 2021 року;

30 серпня 2021 року;

29 вересня 2021 року.

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (розділ VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць.