Терміни подачі документів

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня

Початок прийому заяв та документів

29 липня

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди*

до 18:00 08 серпня

Проведення Університетом індивідуальних усних співбесід

09-16 серпня

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід

не пізніше 12:00 17 серпня

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід

до 10:00 20 серпня

Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід*

не пізніше 15:00 22 серпня

Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами НМТ та/або розгляду мотиваційних листів

до 18:00 23 серпня

Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням

29 серпня

Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням

до 18:00 02 вересня

Зарахування вступників на навчання за державним замовленням

05 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 18:00 02 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення*

до 19 вересня

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

до 16:00 10 вересня

до 16:00 29 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:

12 вересня

30 вересня

Університет передбачає можливість проведення додаткового набору вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою здобуття освіти для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти у 2022 році у такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

Прийом заяв і документів для осіб, які вступають за результатами НМТ та/або розгляду мотиваційних листів

16-23 вересня

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

24 вересня

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

29 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

30 вересня

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.
** у межах вакантних ліцензійних місць.