Акредитація

Освітньо-наукові програми спеціальності 081 «Право»

Навчальні плани спеціальності 081 «Право»

Робочі навчальні плани спеціальності 081 «Право»

 

Протоколи моніторингу та громадського обговорення освітньо-наукових програм спеціальності 081 «Право»

Рецензії та відгуки на освітньо-наукові програми спеціальності 081 «Право»

Силабуси та Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 081 «Право»

Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм спеціальності 081 «Право»

Проєктна група

Проєктна група освітньо-наукової програми: 

Гарант: доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна 

Члени: доктор юридичних наук, професор Гринюк Роман Федорович

               кандидат юридичних наук, доцент Турченко Ольга Григорівна

               кандидат юридичних наук, доцент Краковська Анжеліка Євгеніївна

Детальніше за посиланням

Картки самоаналізу виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Відповідність викладачів дисциплінам, що викладаються

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Аналіз відповідності наукових керівників вимогам

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Таблиця кореляції наукових керівників зі здобувачами

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Готовність Університету до створення разових вчених рад зі спеціальності

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Навчання через дослідження

Наукові заходи

Всеукраїнська науково-практичної інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Осінні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його
застосування та юридичної науки” 26 листопада 2020 р.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Весняні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки” 30 квітня 2020 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція “ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” 11–12 жовтня 2019 року

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2019. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (10 жовтня 2019 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Весняні юридичні читання – 2019. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (12 квітня 2019 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір» 23.04.2019 року м. Хмельницький

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2018. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (13 грудня 2018 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція «Весняні юридичні читання – 2018. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» (18 квітня 2018 р.)

Круглий стіл “Запобігання та протидія корупції в Україні” м. Вінниця, 8 червня 2018 року

Всеукраїнська науково-практична конференція “Юридична наука і освіта в сучасних умовах” (18 травня 2018 року)

 

 

Захисти дисертацій

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Амелічевої Лілії Петрівни

16 грудня 2020 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри цивільного права і процесу Амелічевої Лілії Петрівни на тему: «Парадигма правового регулювання гідної праці в сучасних умовах розвитку трудового законодавства» зі спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Прилипко Сергій Миколайович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1741913319316323

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ткачука Геннадія Віталійовича

27 листопада 2020 р. відбувся захист дисертації аспіранта Ткачука Геннадія Віталійовича на тему «Реалізація і захист прав суб’єктів господарювання на торговельні марки» на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1727677447406577 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Оверковського Костянтина Володимировича

6 листопада 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації аспіранта Оверковського Костянтина Володимировича на тему «Правове забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот» на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Коваль Ірина Федорівна.

 Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1706778852829770

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Гоцуляка Юрія Вікторовича

9 жовтня 2020 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Гоцуляка Юрія Вікторовича на тему “Правове буття як онтологічна основа праворозуміння (історико-теоретичне дослідження)” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гринюк Роман Федорович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1680033655504290

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Павлюка Сергія Миколайовича

2 жовтня 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації на тему «Правове регулювання перевезення вантажів у прямому змішаному сполученні» аспіранта кафедри господарського права Павлюка Сергія Миколайовича на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Деркач Елла Михайлівна.

 Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1674016752772647

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Гайду Ганни Володимирівни

30 вересня 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації на тему «Право на спротив як форма реалізації реального народовладдя (теоретико-правові аспекти)» аспірантки кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Гайду Ганни Володимирівни на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гринюк Роман Федорович.

Деталі за посиланням:

 https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1672908129550176  

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Мовчана Романа Олександровича

22 вересня 2020 р. в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Мовчана Романа Олександровича на тему: «Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Дудоров Олександр Олексійович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1665109576996698

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Подоляк Аліни В’ячеславівни

21 серпня 2020 р. відбувся успішний захист кандидатської дисертації на тему «Правове регулювання використання чужого майна у сфері господарювання» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право аспірантки юридичного факультету Подоляк Аліни В’ячеславівни у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Моісєєв Юрій Олексійович

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1635890119918644

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії Шемети Тетяни Миколаївни

17 липня 2020 р. на юридичному факультеті відбувся захист дисертації на тему «Перехід частки учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю» аспірантки кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Шемети Тетяни Миколаївни на здобуття наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право» у спеціалізованій вченій раді у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Дорошенко Ліна Миколаївна

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1604793603028296

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Панасюка Олександра Сергійовича

7 липня 2020 р. в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького відбувся успішний захист кандидатської дисертації Панасюка Олександра Сергійовича на тему «Захист прав орендаря і орендодавця землі» за спеціальністю «12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Науковий керівник – д.ю.н., професор Бобкова Антоніна Григорівна

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1599429313564725

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Міхайліної Тетяни Вікторівни

20 листопада 2018 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся успішний захист докторської дисертації доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Міхайліної Тетяни Вікторівни на тему ” Правосвідомість як інтегративний елемент правової системи” за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гринюк Роман Федорович.

Деталі за посиланням:

https://www.facebook.com/law.donnu.edu.ua/posts/1125473140960347