Кафедра цивільного права і процесу

Кафедра цивільного права і процесу є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, осередком науки, освіти та інновацій, що об’єднує висококваліфікованих фахівців, які провадять освітню, навчально-методичну та наукову діяльність з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Право” за цивільно-правовим напрямом. Кафедра виступає партнером, організатором, генератором професійно-орієнтованих заходів у професійно-інтелектуальному середовищі країни та регіону.

В. о. завідувача кафедри

Писарєва Елла Анатоліївна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра цивільного права і процесу заснована у 2000 році.
Першим завідуючим кафедрою був кандидат юридичних наук, доцент О.М. Новошицький, а з 2001 р. по 2014 р. кафедру очолювала кандидат юридичних наук, доцент О.С. Янкова… 

Освітні програми

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право» (СО «Бакалавр)

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин

Освітня програма «Право» (СО «Магістр»)

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.