The Department of Civil Law and Procedure

The Department of Civil Law and Procedure is a structural unit of Vasyl’ Stus Donetsk National University, a center of science, education and innovation. The department unites highly qualified specialists who carry out educational, educational-methodical and scientific activity on preparation of applicants for higher education in the specialty “Law” in the field of civil law. The department acts as a partner, organizer, generator of professionally oriented events in the professional-intellectual environment of the country and the region.

Acting Head of the Department

Yuliya Pavlivna Uralova

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure

History of the Department

The Department of Civil Law and Procedure was founded in 2000.

The first head of the department was Candidate of Law, Associate Professor O.M. Novoshitsky. Candidate of Law, Associate Professor O.S. Yankova headed …

Освітні програми

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право» (СО «Бакалавр)

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин

Освітня програма «Право» (СО «Магістр»)

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.