Юридичний факультет

факультет майбутнього, який здійснює підготовку спеціалістів за допомогою нових методик і форм організації навчального процесу, формує високоосвічений і дійсно професійний клас юристів «нової формації»

Історія

Юридичний факультет, створений у 1983 році, є одним із молодих і в той же час найбільшим факультетом у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса…

Про факультет

Апробовані часом традиції класичної університетської освіти в поєднанні з сучасними методиками викладання і актуальними науковими дослідженнями

Освітній процес на юридичному факультеті сьогодні – це:
• понад 800 студентів, що навчаються за освітніми програмами бакалаврату та магістратури за спеціалізаціями: міжнародно-правової, адміністративно-правової, цивільно-правової, господарсько-правової;
• висококваліфіковані професори та викладачі, які читають курси не тільки студентам-юристам, а й студентам, які навчаються за іншими освітніми програмами, зокрема, політологія, менеджмент, міжнародна економіка та іншими, тим самим сприяючи інтеграції освітньої спільноти;
• навчально-практична лабораторія «Юридична клініка» ДонНУ імені Василя Стуса;
• залучення студентів до науково-дослідницької та експертної діяльності;
• проходження практики в органах державної влади, місцевого самоврядування і в адвокатських та юридичних компаніях і інших комерційних структурах;
• наукові гуртки, юридичні змагання і студентські конференції;
• близько 75 навчальних дисциплін, що включають не тільки профільні правові предмети, а й такі курси, як «Логіка», «Філософія», «Іноземна мова» та ін., що формують загальнокультурні компетенції;
• сучасні інформаційні технології, дистанційні освітні технології і електронні інформаційні ресурси, рівень яких відповідає світовим стандартам

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Департамент виховної та волонтерської діяльності

Голова студентської ради

Навчально-науковий департамент

Департамент інформації та комунікації

Культурно-масовий департамент

Кафедри

Кафедра господарського права

Кафедра цивільного права і процесу

Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права