For applicants

Bachelor's degree

Educational qualification level of a person who based on complete general secondary education has acquired basic higher education, fundamental and special skills and knowledge of the generalized object of work (activity), sufficient to perform tasks and responsibilities (works) of a certain level of professional activity, provided for primary positions in a particular activity.

Термін навчання становить 3 роки 10 місяців. Особа, яка отримала диплом бакалавра, після складання Єдиного фахового вступного випробування та Єдиного вступного іспиту на конкурсній основі має право безкоштовно або на платній основі (це буде залежати від кількості безкоштовних місць і особистих успіхів випускника) продовжити освіту з метою отримання наступного рівня — магістра.

Диплом бакалавра є свідоцтвом отримання першого ступеня вищої освіти. Він надає випускникові право при працевлаштуванні займати ті посади, які передбачають наявність вищої освіти відповідно до їх кваліфікаційних вимог.

.

Master’s degree

A master’s degree is an educational and qualification level of a specialist who, based on a bachelor’s degree, has acquired in-depth special knowledge and skills of research and innovation, has some experience in their application and production of new knowledge to solve problematic professional problems in a particular field.

Магістерська програма базується на поглибленій спеціалізації, індивідуалізації, проведенні наукових досліджень. Вона орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій. Характерною рисою фахівця-магістра має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання та діяльності, вирішення нестандартних, інноваційних задач.