Science

Наукова-дослідна й інноваційна робота юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса з фундаментальних та прикладних проблем правознавства є ефективним підґрунтям підготовки якісно нових фахівців у вищій школі.

Колектив викладачів, аспірантів і студентів юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса активно розробляє п’ятирічну науково-дослідну держбюджетну тему «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (реєстраційний номер 0118U003140).

Факультет активно співпрацює із Конституційним Судом України, Верховним Судом, Міністерством освіти і науки України, Національною академією наук України й Національною академією правових наук України.

Одним із новаційних кроків факультету є створення спільного офісу Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України (керівник Центру – академік А.Г. Бобкова) і навчально-наукової лабораторії юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса.

На факультеті функціонує навчально-наукова лабораторія дослідження і висвітлення проблем права, юридична клініка «Експертно-слідча діяльність» й криміналістична лабораторія.

Факультет видає журнал «Правничий часопис Донецького університету», який включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук згідно з наказом МОН України від 28.12.2017 р. № 1714.

На факультеті активно ведеться робота з аспірантами і докторантами. Захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здійснюється у спеціалізованій вчені раді К 11.051.12 (голова – доктор юридичних наук, професор, академік Бобкова А.Г.)

Юридичний факультет здійснює співпрацю із закордонними вищими навчальними закладами такими, як: Європейський гуманітарний університет (Вільнюс, Литва), Університет Марібора (Словенія), Загребський університет (Хорватія), Міжнародний інститут інновацій «Наука-освіта-розвиток» (Варшава, Польща), Ягеллонський університет (м. Краків, Польща), Каспійський суспільний університет (Казахстан) й ін. щодо наукового стажування викладачів, підготовки магістрів, підготовки наукових публікацій.

Назва наукового видання

Назва наукового видання

Назва наукового видання

Назва наукового видання