The Department of Theory and History of State and Law and Administrative Law

The Department of Theory and History of State and Law and Administrative Law has a strong human resources potential. Today the staff of the Department is 10 full-time teachers. There are 2 professors of the Department, doctors of law, associate professors; 7 associate professors of the Department, of which 6 candidates of law and 1 candidate of economics; 6 of them have the academic title of associate professor, 1 senior lecturer.

According to the educational program «081 Law» (Bachelor’s degree) the Department provides such fundamental disciplines as the theory of state and law, administrative law, administrative proceedings, financial law, history of state and law of Ukraine (foreign countries), history of political and legal doctrines, the rule of law, legal deontology, the basics of Roman private law, a number of disciplines of the student’s choice and others. For the degree of «Master», the Department provides disciplines of administrative law, disciplines «Legal Families of Europe» and «Tax Law of Ukraine and the EU» for all directions of education, as well as the discipline «Public Service in Ukraine and the EU» for international law direction of education.

Teachers of the department train 5 graduates of the degree of Doctor of Philosophy and teach them such disciplines as philosophy of law, problems of the theory of state and rights, history of philosophy of law.

The head of the Department is Anzhelika Yevheniivna Krakovska, Candidate of Law, Associate Professor.

 

The head of the Department

Anzhelika Yevheniivna Krakovska

Candidate of Law, Associate Professor, the head of the Department of the Department of Theory and History of State and Law and Administrative Law 

History of the Department

Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права була створена 1 січня 2015 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри теорії та історії держави і права та кафедри адміністративного і фінансового права…

Освітні програми

Спеціальність 081 «Право»

Освітня програма «Право» (СО «Бакалавр)

Формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин

Освітня програма «Право» (СО «Магістр»)

Формування загальних та спеціальних компетентностей, необхідних для розуміння природи, функцій та закономірностей розвитку системи права, правових явищ, а також механізму правового регулювання суспільних відносин у певних сферах; вирішення конкретних наукових та практичних завдань; проведення самостійних оригінальних наукових досліджень, отримання результатів інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.