Гоцуляк Юрій Вікторович

Гоцуляк Юрій Вікторович

д.ю.н., доцент, в. о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=115#search

Досягнення

  • У 2009 р. закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом, «Правознавство».
  • Дисертацію захистив у 2020 р. у спеціалізованій раді в Інституті законодавства Верховної Ради України.
  • Доктор юридичних наук за спеціальністю: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.
  • Доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса з 2018 року.
  • Має 70 публікацій (з них: 1 одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 2 статті у видання, що входить до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, 40 статей у фахових виданнях).
  • Направленість наукових інтересів: проблеми онтології права (категорія правового буття), теорія природного права, історія політичних та правових учень, теорія та історія держави та права.

Нукові публікації:

1. Yurii Hotsuliak, Natalia Opolska Образ Фемиды в античном правосознании (Obraz Temidy w starożytnej świadomości prawnej), STUDIA WARMIŃSKIE, 55 (2018), с. 265-278. ISSN 0137-6624

2. Гоцуляк Ю. В. Міфологія правового буття в античності: загальна картина. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Вип. 49. Том 1. 2018. С. 14-17.

3. Гоцуляк Ю. В. Міфологія правового буття в античності: «помста права» / Ю. В. Гоцуляк. // Дерава і право: збірник наукових праць. – Київ: Юридична думка. – 2018. – Вип. 79. – С. 59–71.

4. Гоцуляк Ю. В. Міфологія правового буття в античності: правові орієнтири. Право і суспільство. 2018. № 2 ч.2. С. 10-16.

5. Гоцуляк Ю. В. Міжнародне визнання як ознака держави. Держава і право: збірник наукових праць. Київ: Юридична думка. 2017. №67. С. 366–379.

6. Гоцуляк Ю. В. Концептуальні основи міфології правового буття в античності. Юридична Україна. Київ: ТОВ «Юрінком Інтер». 2017. №4 (172). С. 12-21.

7. Гоцуляк Ю. В. Міфологія правового буття в античності: «Діке-справедливість». Юридична Україна. Київ: ТОВ «Юрінком Інтер». 2017. №11-12. С. 4-13.

8. Волощук І. С., Гоцуляк Ю. В., Дунець В. Б., Поліхун Н. І., Постова К. Г., Сіпко К. В., Тесленко В. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей схильних до дослідницької діяльності. Монографія. Київ: Інститут обдарованої дитини, 2015. 197 с.