Спеціальності

Спеціальність 081 «Право

Освітня програма «Право»

Освітня програма «Право» націлена на формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також механізму правового регулювання різних суспільних відносин.