Departments

Кафедра господарського права

 

Кафедра цивільного права і процесу

Кафедра цивільного права і процесу є структурним підрозділом Донецького національного університету імені Василя Стуса, осередком науки, освіти та інновацій, що об’єднує висококваліфікованих фахівців, які провадять освітню, навчально-методичну та наукову діяльність з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Право” за цивільно-правовим напрямом. Кафедра виступає партнером, організатором, генератором професійно-орієнтованих заходів у професійно-інтелектуальному середовищі країни та регіону.

Кафедра теорії та історії держави і права та адміністративного права

 

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права

Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права була створена 1 січня 2015 року шляхом об’єднання двох кафедр – кафедри конституційного і міжнародного права, що почала свою історію з утворення у 1972 році кафедри «Радянське право», пізніше перейменованої на кафедру «Правознавство», та кафедри кримінального права і процесу, створеної в 2000 році.