Дорожкіна Юлія Дмитрівна

Дорожкіна Юлія Дмитрівна

Старший викладач кафедри цивільного права і процесу

Досягнення

  • На факультеті працює з 2011 року, де на кафедрі цивільного права і процесу викладає такі дисципліни: «Цивільне право», «Право інтелектуальної власності», «Сімейне право».
  • Професійна викладацька діяльність розпочалась одразу після закінчення магістратури Донецького національного університету з посади асистента кафедри цивільного права і процесу.
  • За напрямом наукових інтересів викладача опубліковано декілька тез доповідей на регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.
  • Основні напрями наукових досліджень: діяльність фінансових установ, правове регулювання ринків фінансових послуг, зокрема питання діяльності компаній з управління активами та правового регулювання діяльності з управління активами в Україні та за кордоном.
  • За даним напрямом наукових досліджень викладач працює над кандидатською дисертацією на тему «Компанія з управління активами як учасник ринку фінансових послуг».