Амелічева Лілія Петрівна

Амелічева Лілія Петрівна

к. ю. н., доцент доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=131#search

Досягнення

  • У 2001 році закінчила Донецький національний університет, спеціальність «Правознавство».
  • У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.05: трудове право, право соціального забезпечення на тему «Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору».
  • У 2011 році отримала вчене звання – доцент за кафедрою цивільного права і процесу.

Наукові публікації

1. Problems of legal regulation of agricultural worker labour safety as components of decent work in the conditions of the economy “greening” / Human security in the context of globalization: modern legal paradigm. collective monograph. Slovak Republic, Podhajska: Vychodoeuropska agentura pre rozvoj, n.o. Eastern European Development agency n.o., 2017.

2. Прекарізація як чинник трансформації інституту трудового права «зайнятість і працевлаштування» в умовах дефіциту гідної праці. Правничий часопис Донецького університету. 2017. № 1-2.

3. Теоретико-методологічні основи безпеки праці як складової соціальної безпеки та індикатора гідної праці у трудовому праві / Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: колективна монографія / За ред. М.І. Іншина. Київ, 2018.

4. Правовое обеспечение государственного надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства в Украине в условиях реализации концепции достойного труда / Республика Беларусь, Трудовое и социальное право. Научно-практический журнал, № 3. 2018.

5. Соціально-трудові гарантії як правовий засіб забезпечення гідної праці у сфері екологічного підприємництва. Правове забезпечення екологічного підприємництва («зеленої» економіки): колективна монографія / За заг. ред. А.Г. Бобкової. ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця, 2018.