Мамедова Світлана Маліківна

Мамедова Світлана Маліківна

асистент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • Закінчила з відзнакою Донецький національний університет імені Василя Стуса у 2017 р. за спеціальністю «Правознавство».
  • На даний час є аспірантом денної форми навчання за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Застосування штрафних санкцій в господарських відносинах».
  • На юридичному факультеті працює з 2013 р. на посадах лаборанта, з 2017 р. асистент кафедри цивільного права і процесу та викладає семінарські заняття з навчальних дисциплін «Право інтелектуальної власності» та «Цивільне право (загальна частина)». Виконує обов’язки відповідального за аспірантуру на факультеті.

Наукові публікації

1. Мамедова С.М. Окремі особливості правового регулювання неустойки в Україні і Німеччині. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 р.). Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 164 – 168

2. Мамедова С.М. Правова основа застосування штрафних санкцій у сфері господарювання. Правова держава: міждисциплінарний підхід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Маріуполь, 05 грудня 2018 р.). Маріуполь: ДЮІ МВС України, 2018. С.

3. Мамедова С.М. Деякі проблеми термінологічної неузгодженості щодо штрафних санкцій. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 27 вересня 2018 р.). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2018. С. 160-164

4. Мамедова С.М. Деякі питання стягнення пені та штрафу за порушення господарсько-правових зобов’язань. Часопис Київського університету права. 2018. № 2. – С. 188 -192.

5. Мамедова С.М. Щодо особливостей функцій штрафних санкцій у сфері господарювання. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018 р.). Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. C. 91 – 93.

6. Мамедова С.М. Проблемні аспекти застосування відповідальності за порушення виконання господарських зобов’язань. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання», випуск XXIII (06 грудня 2017 р.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 288 – 290.