Щербакова Наталія Володимирівна

Щербакова Наталія Володимирівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=295#search

Досягнення

 • Закінчила з відзнакою Донецький національний університет у 2001 р. за спеціальністю «правознавство».
 • На факультеті працює з 2001 р. на посадах асистента, старшого викладача, доцента.
 • У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право, Інститут економіко-правових досліджень, (м. Донецьк).
 • Була одним із ініціаторів створення локального представництва Європейської Асоціації Студентів Права (м. Донецьк); брала участь у міжнародних конференціях та семінарах; представляла університет на міжнародних та національних юридичних змаганнях ім. Джесапа, ім. Телдерса, ім. Мартенса. Проходила стажування за кордоном (м. Оксфорд, Великобританія).
 • З 2001 р. по 2004 р. – аспірантка денної аспірантури Донецького національного університету.
 • З 2017 р. є доцентом кафедри цивільного права і процесу.
 • У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу.
 • Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій, співавтором науково-практичного коментаря Господарського кодексу України, навчальних посібників.
 • Здійснює наукове керівництво аспірантами за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.
 • Основні напрями наукових досліджень: проблеми правового статусу суб’єктів корпоративних відносин, корпоративні права учасників підприємницьких товариств, корпоративне управління, корпоративні форми підприємницької діяльності в зарубіжних країнах.

Наукові публікації

 1. автор монографії «Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств» (2007 р.).
 2. співавтор монографії «Реорганізація господарських організацій // Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України» (2013 р.).
 3. Коваль І.Ф., Щербакова Н.В. Щодо застосування поняття «організаційно-правова форма» в Господарському Кодексі України / І.Ф. Коваль, Н.В. Щербакова // Форум права. – 2015. – С. 107-112.
 4. Щербакова Н.В. Напрями удосконалення законодавства з питань складної реорганізації юридичних осіб // Правничий часопис. – 2015. – С. 47-52.
 5. Щербакова Н.В., Ширніна А.Е. Проблеми застосування процента за грошовими зобов’язаннями в Цивільному кодексі // Правничий часопис. – 2014. – № 1 (31).
 6. співавтор науково-практичного коментаря Господарського кодексу України (за заг. ред. А.Г. Бобкової); навчальних посібників «Гражданское право Украины: Курс лекцій «Проблеми цивільного права»; практикуму з курсу «Господарське право» (теми 9 та 24) (за заг. ред. Бобкової А.Г.);
 7. співавтор підручника Господарське право: практикум/А.Г. Бобкова (кер.авт.кол.), Ю.О.Моїсєєв, Ю.М.Павлюченко та ін.; за заг. ред. А.Г.Бобкової. – Харків: Право, 2018. – 592 с.