Коваль Ірина Федорівна

Коваль Ірина Федорівна

д.ю.н., професор, професор кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=134#search

Досягнення

 • Закінчила з відзнакою Донецький національний університет у 2000 р. за спеціальністю “Правознавство”.

 • На юридичному факультеті працює з 2000 р. на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора.

 • З 2014 р. виконує обов’язки, а з 2016 р. є завідувачем кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 • У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Право на ділову репутацію та його позасудовий захист від неправомірного використання” за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право в Інституті економіко-правових досліджень НАН України;

 • У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу.

 • У 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему “Господарсько-правове регулювання відносин промислової власності” за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право в Інституті економіко-правових досліджень НАН України.

 • У 2016 р. пройшла стажування у Scientific Consulting Community «Open Europe» (Республіка Словаччина).

 • Викладає навчальні дисципліни “Право інтелектуальної власності”, “Цивільне право”, “Проблеми цивільного права”. Нею розроблено і викладається авторський курс “Комерціалізація прав інтелектуальної власності” для магістрів СО “Право”.

 • Виступила ініціатором створення і викладачем сертифікатної освітньої програми “Медичне право”, яка відкрита в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

 • Пройшла стажування в Центрі міжнародних освітніх проектів в рамках проекту 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі – InterEULawEast», 2016 р.

 • Є співорганізатором і суддею щорічних Всеукраїнських дебатів з цивільного права і процесу “Майстерність судової промови”, співорганізатором Всеукраїнських судових дебатів з трудового права.

 • Член редколегії фахового видання “Правничий часопис Донецького університету”, член редакційної ради журналів «Медичне право», «Теорія і практика інтелектуальної власності».

 • З 2018 р. є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

 • Здійснює керівництво науковою діяльністю аспірантів за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

 • Є заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій К 11.051.12 за спеціальністю 12.00.04 –в Донецькому національному університету імені Василя Стуса; членом спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 за спеціальностями 12.00.03; 12.00.04 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 • Приймала участь у розробці Концепції правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки) та проекту Закону України «Про екологічне підприємництво (“зелену” економіку).

 • Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України.

 • Загальний науковий здобуток за 2005-2019 рр. нараховує понад 110 наукових і навчально-методичних праць, більш 60 наукових статей і інших наукових публікацій, опублікованих у національних фахових та зарубіжних виданнях.

 • Основними напрямами наукових досліджень є: правова охорона і захист прав інтелектуальної власності, комерціалізація прав інтелектуальної власності, правове забезпечення інноваційної діяльності, захист від недобросовісної конкуренції.

Наукові публікації

 1. автор монографій: “Господарсько-правове регулювання відносин у сфері промислової власності” (2013), “Право на деловую репутацию и его защита антимонопольными органами Украины” (2006), “Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” (2011);
 2. співавтор колективних монографій “Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва (“зеленої” економіки) (2018), “Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми)”(2012), “Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України”(2013);
 3. співавтор Великої української юридичної енциклопедії, том 15: Господарське право (2019);
 4. автор навчальних посібників “Комерціалізація прав інтелектуальної власності” (2018), “Захист прав інтелектуальної власності” (2010);
 5. співавтор Науково-практичного коментаря Господарського кодексу України (2008);
 6. співавтор практикуму “Господарське право” (2018);
 7. автор більш 60 наукових статей і інших наукових публікацій, опублікованих у національних фахових та зарубіжних виданнях, зокрема:
 8. Коваль І.Ф. Щодо правового статусу Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. №5. С. 39-44.
 9. Коваль І.Ф., Щербакова Н.В. Щодо застосування поняття «організаційно-правова форма» в Господарському кодексі України. Форум права. 2015. № 3. С. 107-113.
 10. Коваль І.Ф. Законодавче забезпечення державної реєстрації у сфері передання майнових прав інтелектуальної власності. Право та інноваційне суспільство: електронне видання. 2015. Вип. 1 (4). Режим доступу :http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Koval.pdf
 11. Коваль І.Ф. Правова характеристика екологічної продукції: теоретичні засади та законодавче закріплення. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 1 (93). С. 37-45.
 12. Коваль І.Ф. Щодо розвитку національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. №2. С. 65-73.