Уралова Юлія Павлівна

Уралова Юлія Павлівна

к.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу  Донецького національного університету  імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=160#search

Досягнення

 • У 1998 році закінчила Донецький державний університет, економічний факультет, спеціальність «Економіка і соціологія праці»;
 • у 2004 році закінчила Донецький національний університет, економіко-правовий факультет, спеціальність «Правознавство».
 • Кандидат юридичних наук з 2018 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Донецькому національному університеті імені Василя Стуса за темою «Господарсько-правове регулювання посередницької діяльності у сфері страхування», спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.
 • Доцент кафедри цивільного права і процесу з 2018 року.
 • Автор близько 35 наукових та навчально-методичних праць.
 • Основні напрями наукових досліджень: цивільне право, трудове право, страхове право, господарсько-правове регулювання посередницької діяльності в сфері страхування.

Наукові публікації

 1. Уралова Ю.П. Щодо умов виконання договорів медичного страхування через організацію асистанс. Право і суспільство. 2012. № 3. С. 110-113.
 2. Уралова Ю.П. Поняття та види посередницької діяльності у сфері страхування. Право і суспільство. 2013. № 5. С. 52-57.
 3. Уралова Ю.П. Деякі питання щодо державного нагляду за діяльністю страхових посередників в Україні. «Порівняльне-аналітичне право»: електронне наукове фахове видання. 2014. № 2. C. 155-158.
 4. Уралова Ю.П. Щодо особливостей правового статусу суб’єктів страхового посередництва. Наука і правоохорона. 2017. № 4. С. 174-178.
 5. Уралова Ю.П. К вопросу об ответственности посредников в сфере страхования. Legea si Viata. Revista stiintifico-practica. 2014. Januarie. С. 190-194.
 6. Уралова Ю.П. Щодо питання про договірне регулювання посередництва в сфері страхування. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 3. С. 97-100.