Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра господарського права є однією з найстарших кафедр факультету. Її було створено у 1984 році.

Першим завідувачем кафедри був доктор юридичних наук, професор С.З. Михайлін, видатний вчений в галузі господарського права, спеціаліст з великим досвідом дослідницької та практичної роботи, талановитий керівник, мудрий педагог. Протягом 11 років він успішно керував кафедрою, зробив великий вклад в її становлення та розвиток.

Першими викладачами кафедри були Валентин Карлович Мамутов та Георгій Львович Знаменський, Олександр Миколайович Новошицький, Олександр Петрович Лапай, Едуард Миколайович Зинченко, Антоніна Григорівна Бобкова та інші. Завдяки цим видатним науковцям закладено міцні традиції та високий рівень викладацької і наукової діяльності.

З 1996 р. по 2018 р. колектив кафедри очолювала доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Антоніна Григорівна Бобкова. З 2018 по 2019 рік виконуючим обов’язки завідувача кафедри була кандидат юридичних наук, доцент Юлія Миколаївна Павлюченко.

На сьогодні виконання обов’язків завідувача кафедри покладено на кандидата юридичних наук Липницьку Євгенію Олександрівну. Становленню кафедри в різні роки значною мірою сприяла співпраця з Інститутом економіко-правових досліджень НАН України, науковці якого брали активну участь в навчальній та науковій роботі кафедри.

Організації наукової роботи сприяло відкриття на початку дев’яностих років на базі кафедри аспірантури за спеціальністю «Господарське право; арбітражний процес».

Головним завданням роботи кафедри є підготовка висококваліфікованих юристів. Для цього кафедрою забезпечується викладання таких основних дисциплін: «Господарське право», «Господарське право зарубіжних країн», «Господарське процесуальне право», «Земельне право», «Екологічне право», «Аграрне право», авторські курси «Проблеми господарського законодавства», «Проблеми господарського процесуального права», «Біржове право», «Конкурентне право», «Юридичне обслуговування суб`єктів господарювання», «Інвестиційне право», «Рекреаційне право» та інші дисципліни, необхідні для підготовки фахівця у сфері господарювання. Кафедра завжди мала і має потужний науковий та викладацький потенціал. Навчальний процес забезпечують: два професори кафедри, доктори юридичних наук, одна з яких Бобкова А.Г., виконувач обов’язків декана факультету; п’ять доцентів кафедри, кандидатів юридичних наук, з них четверо мають вчене звання доцента, та один старший викладач.
Кафедра активно залучає до викладання навчальних дисциплін юристів практиків, зокрема, суддів господарського суду, адвокатів та інших практикуючих юристів.