Удод Андрій Миколайович

Удод Андрій Миколайович

к.ю.н., доцент кафедри конституційного міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2006 році закінчив Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».

  • У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України)» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків).

  • На факультеті працює з 2016 року, на кафедрі викладає навчальні дисципліни «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика».

  • Удод А.М. приймає участь у становленні юридичної клініки Донецького національного університету імені Василя Стуса у м. Вінниці.

  • Проходив стажування в центрі міжнародних освітніх проектів в рамках проекту 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR «Розробка магістерської програми з європейського і міжнародного права у Східній Європі – InterEULawEast», (2016р.).

  • Направленість наукових інтересів: дослідження особливостей притягнення до відповідальності осіб які вчинили злочин щодо працівника правоохоронного органу; розробка процесуальних документів які спрощують роботу слідчих органів; дослідження нових методик, щодо збирання та фіксування доказів.

Наукові публікації

1. Удод А. М. Характеристика змісту вини при вчиненні погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України). Південноукраїнський правничий часопис.2012. № 3. С. 99-101.

2. Удод А. М. Кримінально-правова характеристика потерпілого від погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України) Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». 2013. № 1062. С. 286-289.

3. Удод А. М. Характеристика об’єкту погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України). Європейські перспективи. 2013. № 5. С. 122-128.

4. Удод А. М. Характеристика мети погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України). Рівень ефективності та необхідності впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: міжнародна науково-практична конференція (м. Донецьк, 23-24 березня 2013 р.). – Донецьк : Східноукраїнська наукова юридична організація, 2013. С. 113-115.

5. Удод А. М. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу ). Правничий часопис Донецького університету. 2018. № 1-2 С. 74-84.