Ситницька Оксана Анатоліївна

Ситницька Оксана Анатоліївна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Досягнення

 • Хмельницький інститут регіонального управління та права, спеціальність «Правознавство», 2003 рік

 • На кафедрі цивільного права і процесу викладає навчальні дисципліни «Трудове право», «Право соціального забезпечення», «Правове регулювання виникнення та припинення трудових правовідносин».

 • У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України» за спеціальності 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення у Львівському національному університеті імені Івана Франка (м. Львів).

 • У 2012 році отримала вчене звання.

 • Автор понад 60 наукової та навчально-методичної публікації, з них:

  – монографія: Ситницька О. А. Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України: Монографія / О. А. Ситницька. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2010 – 210 с.,

  – 44 наукові публікації (14 статтей у фахових виданнях),

  – 16 навчально-методичних публікацій.

 • Основні напрями наукових досліджень: проблеми трудового права, юридичні гарантії трудових прав, міжнародно-правове регулювання праці, порівняльне трудове право.