Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – важлива складова розвитку всього суспільства, адже так формується нове покоління успішних управлінців та організаторів.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти.

▪︎Правова основа діяльності. У своїй діяльності студентське самоврядування факультету керується чинним законодавством України, Статутом Донецького національного університету імені Василя Стуса та Положенням про студентське самоврядування ДонНУ імені Василя Стуса (далі – Положення).

Студентська рада юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса – це виконавчий орган студентського самоврядування факультету, який забезпечує захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти.

Так, згідно із Положенням, Студентська рада факультету:

– організовує діяльність студентського самоврядування факультету;

– визначає позицію студентського самоврядування факультету з актуальних питань студентського життя;

– приймає рішення в межах своїх повноважень;

– формує перелік напрямів діяльності студентської ради факультету;

– визначає напрями діяльності студентської ради факультету та утворює відповідні департаменти;

– періодично заслуховує звіти керівників департаментів студентської ради факультету;

– готує питання на розгляд керівних органів факультету щодо важливих проблем студентського життя;

– щорічно звітує перед Студентською радою Університету.

Студентська рада здійснює свою діяльність в інтересах усіх здобувачів вищої освіти юридичного факультету.

Діяльність органів Студентської ради факультету спрямована на максимальне виявлення і реалізацію творчих здібностей особистості здобувача вищої освіти, формування його моральних якостей, захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентства, зростання соціальної активності та відповідальності у студентської молоді.

Студентська рада постійно вдосконалює свою організаторську майстерність, активно реалізовуючи різноманітні заходи та проєкти для здобувачів факультету. Також допомогає студентству у творчій і науковій діяльності, займається благодійною та волонтерською діяльністю.

Голова Студентської ради

Лапчевська Катерина Вячеславівна

Голова очолює студентську раду юридичного факультету, та стоїть на сторожі щодо порушення прав здобувачів вищої освіти. Своїм основним обов’язком Голова студентської ради має проведення якісної зовнішньої політики та має наступні повноваження:

 • представляє студентське самоврядування Університету у відносинах з адміністрацією Університету, факультетів та з іншими організаціями;
 • в межах своїх повноважень видає розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма органами студентського самоврядування на факультеті;
 • підписує акти, які приймає Студентська рада;
 • координує внутрішню діяльність студентської ради;

та інші обов’язки, які зазначені в Положенні про студентське самоврядування Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Заступниця Голови Студентської ради

Марценюк Анастасія Ігорівна

Заступниця Голови Студентської ради факультету допомагає в організації керівництва студентським самоврядуванням юридичного факультету. Координує діяльність усіх департаментів Студентської ради факультету, бере участь в проведенні та/або організації різноманітних заходів на рівні факультету. Також виконує інші делеговані Головою повноваження.

Секретар студентської ради

Іванець Віктор Русланович

Секретар Студентської ради факультету веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг. У разі відсутності голови його функції виконує заступник, а у разі його відсутності – секретар.

Голова проєктного департаменту

Бабик Максим Констянтинович

Проєктний департамент змінює факультет на краще шляхом реалізації різноманітних проєктів. Основна мета функціонування департаменту полягає в тому, щоб результати нашої діяльності могли були корисними для здобувачів освіти як сьогодні, так і в майбутньому.  Основне завдання – зробити навчання на юридичному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса комфортним та цікавим.

Голова департаменту інформації та комунікації

Остапчук Вікторія Андріївна

Основні завдання департаменту інформації та комунікації:

 • Щоденне інформування студентів про новини факультету у соціальних мережах;
 • Ведення сторінок в Instagram, Facebook та Telegram;
 • Фото/відео зйомки, розробка афіш для студентських заходів.

Голова волонтерського департаменту

Драч Надія Іванівна

Волонтерський департамент юридичного факультету займається суспільно корисною та неприбутковою діяльністю. Мета – формування культури волонтерства серед здобувачів освіти, зародження взаємодопомоги та отримання широкого досвіду за допомогою добрих дій. Основним видом діяльності департаменту є заохочення здобувачів освіти,викладачів проводити благодійні акції та залучатися до них, здійснення від імені факультета благодійних внесків у будь-які суспільно-важливі події,які потребують допомоги.

Голова культурно масового департаменту

Якушев Олександр Миколайович

Департамент з культурно-масової роботи:

 • проводить заходи з метою залучення студентів до участі в культурно-масовій роботі факультету/університету;
 • бере активну участь в організації загальноуніверситетських заходів культурно-масового характеру;
 • співпрацює з іншими громадськими організаціями у сфері культурно-масової діяльності.

Голова спортивно-масового департаменту

Малашина Аміна Олександрівна

Основними завданнями спортивного департаменту є:

 1. Підтримання фізичного здоров’я студентів;
 2. Організація змагань та заохочення до них;
 3. Новини про досягнення Донецького національного університету імені Василя Стуса у сфері спорту;
 4. Налаштування здобувачів освіти на здоровий спосіб життя.

 

 

Голова навчально-наукового департаменту

Клапоущак Дар‘я Сергіївна