Стаднік Ірина Василівна

Стаднік Ірина Василівна

старший викладач кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

● У 1996 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Правознавство».

● Працює на юридичному факультеті з 1996 року.

● Має 13 наукових публікації, серед яких монографія, 5 статей у фахових наукових виданнях України та наукових виданнях інших країн.

● Направленість наукових інтересів: механізм дії права, система соціального регулювання господарських відносин, поняття, структура та значення механізму правового регулювання господарських відносин.

Наукові публікації

1. «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права»: монографія /за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є Краковської та О.Г. Турченко та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, 362 с. (у співаторстві).

2. Стаднік І.В. Ефективність механізму господарсько-правового регулювання. Право і суспільство. 2017. № 5 ч. 2. С. 104-108.

3. Стадник И.В. Статика и динамика механизма хозяйственно-правового регулирования. Право і суспільство. 2016. № 5 ч. 2. С.72-77.

4. Стадник И.В. Саморегулирование в системе социальной регламентации хозяйственных отношений. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 4 (25). С. 352-355.

5. Стадник И.В. Понятие и структура правового обеспечения хозяйственной деятельности. Правничий часопис Донецького університету. 2011. № 1. С. 115-119.

6. Є співавтором навчального посібника з дисципліни «Теорія держави і права» (Хахуліна К.С., Малига В.А., Стаднік І.В. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навчальний посібник. Донецьк: Донбасс, 2011. 341 с.).

7. Стаднік І.В. Поняття і значення правового регулювання господарської діяльності. Правничий часопис Донецького університету. 2007. № 2. С. 88- 92.