Щебетун Ірина Степанівна

Щебетун Ірина Степанівна

к. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 1987 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Правознавство»
  • Кандидат юридичних наук з 2002 року. Дисертацію захистила 11 червня 2002 року у спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (м. Харків) зі спеціальності «Конституційне право», тема дисертації: «Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування
  • Доцент кафедри конституційного і міжнародного права з червня 2005 року
  • Має досвід роботи у виконавчому комітеті міської ради, районній державній адміністрації, акціонерному товаристві, прокуратурі.
  • Має понад 100 наукових публікацій, серед яких особиста монографія «Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування» (2002 р.), колективні монографії: «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої економіки»)» (2018 р.). Приймала участь у підготовці підручнику «Міжнародне право» (2013 р.), навчальних посібників «Комунальне право України» (2012 р.), «Конституційне право України» (2014 р.), є автором навчальних посібників «Основи конституційного процесуального права» (2013 р.), «Проблеми конституційного процесу» (2014 р.), співавтором навчально-методичного посібнику з вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки студентів СО «Магістр» освітньої програми «081 Право» міжнародно-правового і конституційно-правового напряму (2018 р.).
  • Приймала участь у складі робочої групи з розробки проекту Закону «Про статус міста» на базі Інституту науково-правових досліджень Національної академії правових наук України; розробки концепції екологічного підприємництва.
  • Сьогодні є членом наукової ради факультету, редколегії наукового журналу «Правничий часопис Донецького університету», заступником декана по роботі зі студентами денного відділення, науковим керівником аспірантів.
  • Направленість наукових інтересів: конституційне право, у т.ч. парламентське і виборче право; муніципальне право.

Наукові публікації

1. Щебетун І.С. Питання удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні. Актуальні питання публічного та приватного права. 2013. №1(01). С.31-35.

2. Щебетун І.С. Конституційні принципи та система місцевого самоврядування: співвідношення та взаємозв`язок. Правничий часопис Донецького університету. 2014. №1. С.28-36.

3. Щебетун І.С. Гарантування прав місцевого самоврядування: конституційні принципи. Порівняльно-аналітичне право. 2014. №8. С.49-52

4. Щебетун І.С. Причини виникнення конфліктів в системі місцевого самоврядування. Слово національної школи суддів України. 2015. №3(12). С.79-88.

5. Щебетун І.С. Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої економіки»): монографія /монографія А.Г.Бобкова, Р.Ф.Гринюк, І.Ф.Коваль та інш., за заг.ред. А.Г.Бобкової/ Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця:ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 230 с.

6. Щебетун І.С. Державний контроль за діяльністю політичних партій Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.105-110.