Письменна Олена Пилипівна

Письменна Олена Пилипівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та філософії права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=121#search

Заступник декана з профорієнтаційної роботи:

– організує профорієнтаційну роботу зі школярами

-випускниками й підтримує зв’язок факультету з випускниками й колишніми аспірантами.

Досягнення

  • У 1998 ріці закінчила Одеську державну юридичну академію, спеціальність «Правознавство».
  • Кандидат юридичних наук, у 2007 році захистила дисертацію на тему «Правовідносини, що виникають в зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
  • У 2011 році отримала вчене звання – доцент кафелри правознавства.
  • Доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права з 2018 року.
  • Має 150 наукових, науково-практичних та навчально-методичних публікацій в тому числі: два навчальні посібники (Рекомендовані Міністерством освіти і науки України), дві монографії, 49 статей в фахових наукових виданнях України.
  • Направленість наукових досліджень (інтересів): теорія держави та права, цивільне право, адміністративне право, міжнародне право, міждисциплінарні дослідження (юриспруденція, соціологія, психологія).

Наукові публікації

1. «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права»: монографія /за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є Краковської та О.Г. Турченко та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, 362 с. (у співаторстві).

2. Письменна О.П. Зміст та витоки тлумачення права як складової частини юридичного дискурсу. Юридичний науковий електронний журнал www.isej.org.ua 2018. № 2. С.20-23 (Республіка Польща)

3. Письменна О.П. Історико-теоретична характеристика релігійних та традиційних правових сімей. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Ужгород 2018. № 49(1), С.30-35 (Республіка Польща).

4. Письменна О.П. Повноваження органів виконавчої влади щодо захисту прав споживачів. Науково-виробничий журнал «Держава та регіони» Запоріжжя 2017. № 41(1), С. 25-29 (Республіка Польща).

5. Письменна О.П. Історико-правовий аналіз становлення законодавства у сфері видобування корисних копалин. Юридичний науковий електронний журнал www.isej.org.ua 2017. № 2. С.54-57 (Республіка Польща).

6. Письменна О.П. Таємниця усиновлення. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Ужгород 2016. № 41(1). С.107-110.

7. Письменна О.П. Представництво та довіреність за цивільним правом країн континентальної системи права. Фахове видання Електронне наукове видання, «Порівняльно-аналітичне право» Ужгород 2016.

№ 5. С117-120.

8. Письменна О.П. Міжнародний, зарубіжний та національний досвід правового регулювання укладення шлюбного договору. Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». Ужгород 2015.

№ 1. С.90-93.

9. Письменна О.П. «Захист прав споживачів при торгівельному обслуговуванні»: монографія / О.П. Письменна. Вінниця: ВНАУ, 2014. – 206 с.

10. Письменна О.П. Правовідносини, що виникають у зв’язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг): монографія. Вінниця: «Вінницька газета», 2009. С.160.