Петренко Ганна Олександрівна

Петренко Ганна Олександрівна

к.е.н., доцент, доцент кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=120#search

Досягнення

  • У 1993 р. закінчила Донецький державний університет, спеціальність «Прикладна математика»,
  • у 1995 р. закінчила Донецький державний університет, спеціальність «Бухгалтерський облік та аудит»,
  • у 2015 р. закінчила Донецький національний університет, спеціальність «Правознавство».
  • Кандидат економічних наук з 1999 року. Дисертацію захистила 28.09.1998 р. у Донецькому державному університеті (м. Донецьк) за спеціальністю 08.00.11 – економіко-математичне моделювання, тема дисертації «Моделі і методи адаптивного підходу до управління виробничим потенціалом підприємства».
  • Вчене звання доцента кафедри господарського права Донецького національного університету з 2003 року.
  • Доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права з 2015 року (в ДонНУ імені Василя Стуса – з 1993 р.)
  • Має понад 30 наукових публікацій, серед яких колективна монографія «Актуальные проблемы административного и финансового права», наукові статті у фахових вітчизняних та іноземних журналах.
  • Наукові інтереси: «Фінансове право», «Митне право», «Бухгалтерське право», «Податкове право».

Наукові публікації

1. Петренко Г.О. Помазанов М.О. Щодо питання переміщення транспортних засобів особистого користування у митному режимі транзиту / Петренко Г.О. Помазанов М.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2018. – № 3. С. 61-65.

2. Петренко Г.О. As to the relations between the parties in arbitration proceedings. LEGEA ŞI VIAŢA. Publicaţie ştiinţifico-practică. – 2018. – № 10/2. – Р.77-81. (Республіка Молдова).

3. Петренко Г.О. Щодо питання застосування податкової застави. / Г.О. Петренко // Порівняльне аналітичне право. – 2018. – № 3. – С. 191-194.

4. Петренко Г.О., Білоус О.Ю., Білоус Д.В. Щодо порядку розрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування для

певних категорій платників // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика» – 2016. – С. 154-159.

5. Костенко Ю.О., Петренко Г.О. Деякі аспекти визначення правової природи відносин в сфері податкового контролю// Наука і правоохорона. – 2015. – № 5. – С. 261-269.