Патюк Світлана Олександрівна

Патюк Світлана Олександрівна

к.ю.н., доцент кафедри конституційного міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».
  • У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Цілі та завдання сучасного кримінального судочинства України» за спеціальністю 12.00.09 у Національній академії внутрішніх справ (м. Київ).
  • На факультеті працює з 2006 року, до 2014 року – старший викладач кафедри кримінального права і процесу з 2014 року – доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права.
  • Має 4 наукових публікацій, серед яких 1 навчальний посібник, 3 статті у наукових виданнях.
  • Направленість наукових інтересів: реформування судової системи; кримінальний процес; питання легалізації та боротьби із корупцією

Наукові публікації

1. Патюк С.О. Завдання кримінального провадження України. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 95-101.

2. Патюк С.О. Проблемні питання збирання доказів у кримінальному процесі України. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2015. Volume 3, No. 5.

3. Патюк С.О. До питання оцінки результатів проведення негласних слідчих (розшукових дій). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» 2015. №6.

4. Патюк С.О. Реституція у кримінальному провадженні як один із способів відновлення порушеного права. Конституційні засади правотворення і правозастосування: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 квітня 2016р., м. Вінниця) / Донецький національний університет, ред. кол.: Гринюк Р.Ф., Турченко О.Г., Краковська А.Є. – Вінниця: ДонНу, 2016. – 176с.

5. Патюк С.О. Дотримання стандарту доказування «поза розумним сумнівом» як критерій правосудного рішення у кримінальному провадженні Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.358-362.