Нікітенко Лілія Олександрівна

Нікітенко Лілія Олександрівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2008 році закінчила з відзнакою Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».

  • Кандидат юридичних наук з 2013 року. Дисертацію захистила 31.05.2013 р. у спеціалізованій вченій раді К.12.093.01 Маріупольського державного університету (м. Маріуполь) за спеціальністю 12.00.02 – «Конституційне право; муніципальне право», тема дисертації «Конституційне право людини і громадянина на підприємницьку діяльність: проблеми теорії та практики».

  • Вчене звання доцент присвоєно Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29.09.2015 р.

  • Виконує обов’язки заступника декана з соціальної та виховної роботи юридичного факультету.

  • Має понад 50 публікацій, серед яких 20 наукового та 33 навчально-методичного характеру.

  • Основні напрями наукових досліджень (інтересів): актуальні проблеми конституційного та муніципального права.

Наукові публікації

1. Нікітенко Л.О. Гарантії реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. Правничий часопис Донецького національного університету. 2010. № 1 (23). С. 37-43.

2. Нікітенко Л.О. Конституційно-правове регулювання права на підприємницьку діяльність: історико-правові передумови та сучасний стан. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 1. С. 116-123.

3. Нікітенко Л.О. Проблеми реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми держави і права». 2015. № 75. С. 90-96.

4. Гринюк Р.Ф., Нікітенко Л.О. Проблеми сучасного конституціоналізму: навчальний посібник. Донецьк: ДонНУ, 2014. 199 c.

5. Нікітенко Л.О. Повноваження органів виконавчої влади у сфері підприємництва. Юридична наука і освіта в сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; за заг. ред. д.ю.н., проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 106-107.

6. Нікітенко Л.О. «Відтік мізків» та його наслідки для України. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.245-249.