Мовчан Роман Олександрович

Мовчан Роман Олександрович

к. ю. н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2005 році закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України.

  • Кандидат юридичних наук з 2010 року. Дисертацію захистив 20.01.2010 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво».Доцент кафедри економіко-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка з 1 вересня 2009 року.

  • У 2015 році отримав вчене звання доцента.

  • Доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету з 1 вересня 2015 року.

  • Має 78 наукових публікацій, з них 2 підручника, 2 монографії, 1 практичний посібник, 42 статті у фахових наукових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав.

  • Направленість наукових інтересів: проблематика кримінальної відповідальності за злочини проти власності, злочини проти довкілля, злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти безпеки виробництва, адміністративно-правова протидія правопорушенням, пов’язаним із корупцією.

Наукові публікації

1. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво: монографія; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 400 с.

2. Розкриття та розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва: методичні рекомендації / Р.О. Мовчан, А.А. Вознюк, С.С. Чернявський, В.В. Топчій та ін. К., 2011. 48 с.

3. Злочини проти довкілля : кримінально-правова характеристика : практичний посібник / Р.О. Мовчан, О.О. Дудоров, Д.В. Каменський, В. М. Комарницький, М.В. Комарницький ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 616 с.

4. Мовчан Р.О., Незнайко С.В. Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства : монографія. Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. 224 с.

5. Мовчан Р.О. Щодо правильності місцезнаходження заборони, передбаченої ст. 239-1 КК України, у системі Особливої частини КК України. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 7. С. 120–124.

6. Мовчан Р.О. Протидія злочинам у сфері земельних відносин у країнах «французької» групи континентальної кримінально-правової системи Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.71-75