Моісєєв Юрій Олексійович

Моісєєв Юрій Олексійович

к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=110#search

Досягнення

  • У 1988 році закінчив Донецький державний університет, економіко-правовий факультет, спеціальність «Правознавство».
  • Кандидат юридичних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту економіко-правових досліджень НАН України за темою «Укладання біржових угод на товарній біржі та їх виконання», спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. У 2012 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського права.
  • Є адвокатом, науковим керівником аспірантів, науковим керівником юридичної клініки Центру практичного навчання, має досвід юридичної практики в сфері господарювання, проходив стажування в США.
  • Автор близько 45 наукових та навчально-методичних праць.
  • Основні напрями наукових досліджень: господарське право, договірні відносини у сфері господарської діяльності, правові засади електронної комерції, біржове право

Наукові публікації

  1. Біржове право: Навчальний посібник. — Київ: Донецький національний університет, 2005. — 200 с.
  2. Господарське право: практикум / А.Г. Бобкова (кер.авт.кол), Ю.О. Моісєєв, Ю.М. Павлюченко та ін.; за заг. ред. А.Г. Бобкової. – Харків: Право, 2018. 592 с.
  3. Вимоги до ділової репутації страхових брокерів та чинники їх формування. Правничий часопис Донецького університету. № 1-2 (35-36). 2018. С. 44-51.
  4. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016 – Т. 15 : Господарське право / редкол.: В.А. Устименко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. Юрид. Ун-т ім. Ярослава мудрого. 2019. 784 с.