Міхайліна Тетяна Вікторівна

Міхайліна Тетяна Вікторівна

д.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права

Досягнення

 • У 2001 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».
 • Кандидат юридичних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Міністерстві внутрішніх справ України (м. Київ) за спеціальністю «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право», тема дисертації «Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут».
 • Доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права з 2016 року (в ДонНУ імені Василя Стуса – з 2002 р.).
 • У 2016 році присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права.
 • Доктор юридичних наук з 2018 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України України  (м. Київ) за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», тема дисертації «Правосвідомість як інтегративний елемент правової системи».
 • Має більше 100 публікацій, з них 85 наукових (4 монографії, 48 статей у фахових наукових виданнях України та провідних наукових виданнях інших держав, 2 науково-практичні рекомендації та тези доповідей).
 • Направленість наукових інтересів: теорія держави та права, кримінальне право, кримінологія, інформаційне право, міждисциплінарні дослідження (юриспруденція, економіка, інформаційні технології, соціологія, психологія).

Наукові публікації

 1. «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права»: монографія /за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є Краковської та О.Г.  Турченко та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, 362 с. (у співаторстві).
 2. Міхайліна Т.В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 312 с.
 3. Mikhaylina T., Palaščáková D. Economic conditionality of law and responsibilities associated with this. New Trends in Process Control and Production Management: Proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (May 18-20, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland). – London: Taylor & Francis Group, 2018. – P. 349-354.
 4. Mikhaylina T., Palaščáková D., Zlobin I. The reduction of the shadow economy by legal means: comparative research. Economic and law paradigm of modern society. 2017. №1. Р.61-68.
 5. Міхайліна Т.В. Системні якості правової реальності та місце в ній правосвідомості. Підприємництво, господарство і право. 2017. №7. С.121-125
 6. Міхайліна Т.В. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут: монографія. Донецьк: ДонНУ, 2012. – 188 с.