Мартинюк Олексій Володимирович

Мартинюк Олексій Володимирович

к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність «Історія», у 2001 році та «Правознавство», 2012 рік.
  • У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Еволюція правового становища жінки в Україні (Х – перша половина ХVІІ ст.)» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень у Київському національному університеті внутрішніх справ (м. Київ).
  • У 2015 р. отримав вчене звання доцента кафедри економічних та гуманітарних дисциплін.
  • Доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права з 2014 року.
  • Має більше 50 наукових публікацій, у тому числі є співавтором підручника «Господарське право», 20 наукових статей та 14 опублікованих тез доповідей на конференціях різного рівня.
  • Основні напрями наукових досліджень: середньовічна історія українського та європейського права, проблеми загальної теорії та історії держави і права.

Наукові публікації

1. «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права»: монографія /за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є Краковської та О.Г. Турченко та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, 362 с. (у співаторстві).

2. Мартинюк О. В. Злочини проти власності жінки в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.). Журнал східноєвропейського права. 2018. № 52. С. 51 – 57. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/martyniuk_52.pdf

3. Мартинюк О. В. Злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за Литовським Статутом. Журнал східноєвропейського права. 2017. № 37. С. 64 – 70. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2017/03/martyniuk_37.pdf

4. Мартинюк О. В. Становлення та розвиток торгового права у Київській Русі. Правничий часопис Донецького університету. 2017. № 1/2 (34). С. 64-72. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/article/view/6049/6078.

5. Мартинюк О. В. Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом. Журнал східноєвропейського права. 2016. № 31. С. 60 – 65. U Мартинюк О. В. Спадкування за законом в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.). Журнал східноєвропейського права. 2015. № 11. С. 59 – 66. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/martyniuk_11.pdf

6. Мартинюк О. В. Вбивство як злочин проти життя жінки за Литовським Статутом. Правничий часопис Донецького університету. 2015. № 1/2 (32). С. 91 – 99. RL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2016/09/martyniuk_31.pdf].

7. Мартинюк О. В., Слободянюк С. О. Еволюція правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні (Х – ХVІІІ ст.). Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. 2007. Вип.36. С. 146 – 152.

8. Мартинюк О. В. Правовий статус державної мови в Україні. Вісник наукових досліджень: актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери. 2007. Вип. 6. С. 81 – 90.