Лісова Дар’я Олександрівна

Лісова Дар’я Олександрівна

ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ, КАНДИДАТ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Досягнення

  • Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство», 2007 р.

  • На факультеті працює з 2007 року, де на кафедрі цивільного права і процесу викладає навчальні дисципліни «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Право інтелектуальної власності». Під час проведення лекційних та семінарських занять для професійної підготовки студентів юристів використовуються різні методики викладання (кооперативна навчальна діяльність; фронтальні технології, в т.ч. кейс-метод, технології навчання у грі, зокрема міні-рольові ігри; технології навчання у дискусії).

  • У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Торговці цінними паперами як суб’єкти господарських правовідносин» за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, (м. Харків).

  • Трудову діяльність за фахом розпочала ще під час навчання у Донецькому національному університеті – працювала юрисконсультом на декількох промислових підприємствах.

  • З 2016 р. обіймає посаду доцента кафедри цивільного права і процесу. З 2015 р. приймає участь у наданні безоплатної вторинної правової допомоги.

  • Нагороджена подякою ректора ДонНУ за активну роботу з обдарованою студентською молоддю.

  • У 2016 році пройшла стажування у Scientific Consulting Community «Open Europe» from «Legal regulation of social relations» (Республіка Словаччина) та курси підвищення кваліфікації «Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом: право, економіка, суспільство».

  • Здійснює керівництв юридичною клінікою «Сімейне право».

  • Має близько 40 публікацій, з яких 25 наукового характеру (10 статей у фахових та закордонних виданнях, 15 – тез доповідей на науково-практичних конференціях), інші публікації – навчально-методичного характеру).

  • Основні напрями наукових досліджень: теоретичні і практичні проблеми правового регулювання ринку цінних паперів, судоустрій та судочинство.