Лехкодух Інна Олександрівна

Лехкодух Інна Олександрівна

старший викладач кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=162#search

Досягнення

  • У 2017 році закінчила юридичний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса за спеціальністю «Правознавство».
  • Старший викладач кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса, де викладає навчальні дисципліни: «Господарське процесуальне право», «Аграрне право», «Захист прав споживачів», займається підготовкою здобувачів вищої освіти до участі в олімпіадах, змаганнях з господарського та господарського процесуального права.
  • З вересня 2017 року аспірант кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса. Бере активну участь у науково-дослідній роботі.
  1.  

Наукові публікації

Статті в фахових виданнях

1. Antonina Bobkova, Andrii Zakharchenko, YevheniiaLypnytska, Yuliia Pavliuchenko, InnaLekhkodukh. Формирование специальных компетентностей студентов-юристов для работы в сфере экономики. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume VI, May 22th -23th, 2020. P. 532-543.(Web of Science)

2. Лехкодух І. О. Щодо здійснення майнових прав товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 2 (35-36). С. 59-66.

3. Лехкодух І. О. Щодо правової основи статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Правничий часопис Донецького університету.2018. № 1-2 (35-36). С. 92-98.

4. Лехкодух І. О. Особливості правового регулювання відповідальності господарського товариства з одним учасником та його єдиного засновника. Форум права.2017. № 3. С. 103-108

5. Лехкодух І.О. Щодо правового статусу господарських товариств з одним учасником Форум права. 2016. № 5. С. 123-129.

Участь в конференціях

1. Лехкодух І.О. Щодо набуття статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11-12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко. Вінниниця: ТОВ Віндрук, 2019. С. 123-125.

2. Бобкова А.Г., Лехкодух І.О. Щодо управління товариствами з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу:Матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018 р.). К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 24-27.

3. Лехкодух І.О. Щодо механізму захисту права товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю на отримання вкладу єдиного учасника. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С. 112-113.