Лехкодух Інна Олександрівна

Лехкодух Інна Олександрівна

Старший викладач кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2017 році закінчила юридичний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса за спеціальністю «Правознавство».

  • Старший викладач кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса з вересня 2017 року, де викладає навчальні дисципліни: «Господарське процесуальне право» та «Захист прав споживачів».

  • Аспірант кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса з вересня 2017 року.

Наукові публікації

  1. Лехкодух І.О. Щодо правового статусу господарських товариств з одним учасником. Форум права. 2016 р. №5. С. 123-129.
  2. Лехкодух І.О. Щодо механізму захисту права товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю на отримання вкладу єдиного учасника. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. С.112-115.
  3. Бобкова А.Г., Лехкодух І.О. Щодо управління товариствами з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: матеріали круглого столу (м. Київ, 9 листопада 2018р.). К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 24-27.
  4. Лехкодух І.О. Щодо правової основи статусу товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи. Правничий часопис Донецького університету. 2018. № 1-2 (35-36). С. 92-98