Костенко Юлія Олександрівна

Костенко Юлія Олександрівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 1999 році закінчила Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому національному університеті, спеціальність «Правознавство».

  • Кандидат юридичних наук з 2002 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за темою «Правове регулювання оподаткування фізичних осіб», спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

  • У 2007 році році присвоєне вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу.

  • Доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права з 2015 року (в ДонНУ імені Василя Стуса – з 2002 р.)

  • Автор близько 80 наукових та навчально-методичних праць.

  • Основні напрями наукових досліджень: актуальні питання фінансового права, адміністрування податків та зборів, правове регулювання податкового контролю.

Наукові публікації

1. «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права»: монографія /за ред. Р.Ф. Гринюка, А.Є Краковської та О.Г. Турченко та ін. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019, 362 с. (у співаторстві).

2. Костенко Ю.О. Особенности налогового консультирования в Украине. LEGEA SI VIATA. 2018. MAI. С. 109-114.

3. Костенко Ю.О. Деякі аспекти податкового регулювання в екологічній сфері. Порівняльно-аналітичне право. 2016. №3. С. 56-64.

4. Костенко Ю.О. Нове в податковому адмініструванні України. Правничий часопис Донецького університету. 2016. № 1/2. С.135-142.

5. Костенко Ю.О. Податкова реформа: деякі аспекти адміністрування податків та зборів. Наука і правоохорона. 2016. № 4. С.76-82.

6. Костенко Ю.О. Деякі аспекти податкових консультацій. Наука і правоохорона 2015. № 3. С. 200-207.