Дорошенко Ліна Миколаївна

Дорошенко Ліна Миколаївна

к.ю.н., доцент, заступник декана юридичного факультету з заочної форми навчання, доцент кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса

– організує облік успішності студентів;

– забезпечує своєчасне проведення атестацій студентів і відвідування занять;

– аналізує результати навчального процесу і на основі результатів вживає заходів щодо удосконалення навчання;

– організовує і проводить збори в академічних групах, на курсах.

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=133#search

Досягнення

· Закінчила Донецький національний університет у 2000 році за спеціальністю «Правознавство».

· На факультеті працює з 2000 року, де на кафедрі цивільного права і процесу викладає навчальні дисципліни «Цивільне право», «Корпоративне право», «Забезпечення виконання зобов’язань», «Припинення господарських товариств».

· У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько – процесуальне право за темою «Правові підстави примусової ліквідації господарських товариств» у Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк).

· У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу.

· Приймає активну участь у міжнародно-практичних конференціях, круглих столах, дебатних турнірах, є співавтором проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощеної процедури державної реєстрації припинення недіючої юридичної особи шляхом її ліквідації».

· Є автором навчального курсу «Припинення господарських товариств». Під час проведення лекційних та практичних занять застосовує інтерактивні методики навчання.

· Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів та аспірантів за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право.

· Автор понад 60 наукових та навчально – методичних публікацій, в тому числі монографії «Правовые основания принудительной ликвидации хозяйственных обществ», яка нагороджена дипломом лауреата 2 премії у номінації «господарське право; господарсько-процесуальне право, аграрне право» щорічної премії ім. Святого Володимира за краще наукове – правниче видання.

· Вона є одним з співавторів курсу лекцій «Цивільне право України (загальна частина)» та практикуму «Господарське право».

· У 2018 році під загальною редакцією Дорошенко Л.М. видано навчальний посібник «Корпоративне право» для студентів закладів вищої освіти за рекомендацією Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса, в якому Ліна Миколаївна виступає також одним з співавторів.

· Нагороджена Почесною грамотою та Подякою Донецької ОДА, Почесною грамотою Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, Подякою Міністерства освіти і науки України.

· Сферою наукових інтересів є актуальні питання господарського та корпоративного права.