Деркач Елла Михайлівна

Деркач Елла Михайлівна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Правознавство».
  • Кандидат юридичних наук з 2007 року. Дисертацію на тему «Правове регулювання перевезення вантажів залізничним транспортом» захистила в Інституті економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк) за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.
  • Доцент кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса з 2013 року.
  • Є учасником міжнародних та всеукраїнських конференцій, автором більше 50 наукових публікацій та навчально-методичних робіт, зокрема трьох монографій, наукових статей у фахових виданнях, науково-практичного коментаря окремих статей Господарського кодексу України та навчально-методичних робіт.
  • Є членом редколегії міжнародного наукового видання «International Journal of Legal Studies» (м. Варшава, Польща), членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук К 11.051.12 за спеціальністю 12.00.04 – «Господарське право; господарсько-процесуальне право», членом Міжнародної асоціації господарського права, Асоціації правників України, членом робочої групи з інтерналізації діяльності університету.
  • Виконує обов’язки відповідальної особи за розвиток міжнародних зв’язків на юридичному факультеті. Бере участь у міжнародних проектах, є розробником англомовних курсів з права ЄС для студентів юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.
  • Основні напрями наукових досліджень (інтересів): міжнародне приватне право, міжнародне економічне право, приватне право ЄС, транспортне право, господарське право.

Наукові публікації

1. Ella Derkach, Sergii Pavliuk. RECENT DEVELOPMETS IN MULTIMODAL TRANSPORTATION OF GOODS: LEGAL ISSUES. Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. 276 р. (pp. 133-138).

2. Ella Derkach, Sergii Pavliuk. International law on the multimodal carriage of goods: recent trends and perspectives. International Journal of Legal Studies. 2017. № 2(2) p. 269-285.

3. Деркач Е.М. Щодо концептуальних засад кодифікації транспортного законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 7(257). С. 31-35.

4. Деркач Е.М. Щодо врахування європейських перспектив у правовому забезпеченні транспортної політики України. Право і суспільство. 2017. № 4. С. 76-83.

5 .Деркач Е.М. Правовые вопросы государственно-частного партнерства в транспортной отрасли Украины Legea Si Viata. 2017. September. C. 44-48.

6. Деркач Е.М. Правові питання інтеграції транспортної системи України в єдиний європейський транспортний прості Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко.

Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.124-127.