Череватова Тетяна Вадимівна

Череватова Тетяна Вадимівна

Викладач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 2017 році закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Право».

  • Аспірант кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права юридичного факультету Донецького національного університету ім. Василя Стуса з 2017 року.

  • З 2018 року працює викладачем кафедри конституційного, міжнародного та кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

  • Направленість наукових інтересів: конституційне право, міжнародне право, питання заходів правового впливу у публічно-правових відносинах

Наукові публікації

1. Череватова Т.В. Щодо визначення поняття правового впливу. Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса (18 травня 2018 р.) / Донецький національний університет імені Василя Стуса; за заг. ред. д.ю.н. проф. А.Г. Бобкової. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018.

2. Череватова Т.В. Правовий вплив як спосіб формування позитивної правової поведінки. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С.405-407.