Бобкова Антоніна Григоріївна

Бобкова Антоніна Григоріївна

 

Досягнення

 • Освіта: Харківський юридичний інститут, спеціальність «Правознавство», 1982 рік.
 • На факультеті працює з 1983 року на посадах старшого викладача, доцента, з 1996 року — завідувачем кафедри, де викладає навчальні дисципліни «Господарське право
  (загальна частина)», «Основи наукових досліджень», «Проблеми господарського права», «Основи правових досліджень». З 1995 року є науковим співробітником
 • Інституту економіко-правових досліджень НАН України.
 • У 1991 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Правове забезпечення екологічних програм населених пунктів» за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право в Харківському
  юридичному інституті імені Ф.Е. Дзержинського. В 1993 році — присвоєно вчене звання доцента кафедри господарського права.
 • У 1995 році обрана членом-кореспондентом Української екологічної академії наук.
 • У 2001 році А.Г. Бобкова захистила докторську дисертацію за темою «Правове забезпечення рекреаційної діяльності» за спеціальностями 12.00.04 — господарське право; господарсько-процесуальне право та 12.00.06 — земельне право; аграрне
  право; екологічне право; природоресурсне право у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В 2002 році отримала вчене звання професора кафедри господарського права.
 • У 2009 році обрана членом-кореспондентом Національної академії правових наук України, а в 2013 році — дійсним членом (академіком) цієї Академії. В 2016 році присвоєно звання заслуженого професора Донецького національного університету.
  Нею підготовлено та опубліковано пропозиції до понад 15 законів України, серед яких: Господарський, Податковий, Земельний кодекси України, закони України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», «Про охорону навколишнього середовища», «Про музеї і музейну справу», Основи законодавства про охорону здоров’я, «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про безпечність і якість харчових продуктів», «Про туризм», «Про інноваційну діяльність», «Про державно-приватне партнерство» та ін. Вона є автором (співавтором) пропозицій до проектів законів України «Про сільське господарство», «Про рекреаційну діяльність», «Про екологічне підприємництво», Екологічного кодексу України, «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» та ін.
 • Має досвід роботи в системі соціального забезпечення, юридичної практики в сфері господарювання, учасника-виконавця міжнародних проектів, спеціаліста з права у експертній діяльності щодо законодавчої та правозастосовчої діяльності, заступника голови Навчально-методичної комісії зі спеціальності «Правознавство» МОН України (понад 9 років), члена Науково-консультаційної ради при Вищому господарському суді України. Неодноразово проходила стажування в Україні та за кордоном.
 • Протягом останніх п’яти років займала посаду декана юридичного
  факультету.
 • Сьогодні Бобкова А.Г. є керівником Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України; головою спеціалізованої вченої ради Донецького національного університету; членом спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України; членом спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; членом науково-консультативної ради при Верховному суді України; членом Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Асоціація правників України», арбітром міжнародного арбітражного суду при Союзі промисловців і підприємців «Национальная индустриальная палата Казахстана», членом робочої групи з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні, заступником голови Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики та голови
  Комісії з регламенту та етики ДонНУ імені Василя Стуса, головою між кафедрального наукового семінару юридичного факультету,  головою вченої ради факультету.
 • Головний редактор фахового наукового журналу «Правничий часопис Донецького університету»; член редколегії наступних фахових наукових видань: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Економіка і право», «Вісник господарського судочинства», «Екологічне право», «Предпринимательское право», «Economic and law paradigm of modern society».
 • Бобкова А.Г. веде підготовку аспірантів та докторантів, під її керівництвом захистились 3 доктори та 16 кандидатів юридичних наук.
 • Антоніна Григоріївна має понад 170 наукових публікацій, є автором особистої монографії «Правове забезпечення рекреаційної діяльності», автором особистого навчального посібника «Рекреаційне право», приймала участь у підготовці
  понад десяти монографій, серед яких: «Правова система України: історія, стан та перспективи: в 5-ти томах, т. 4 «Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права», «Правова доктрина України: у 5-ти
  томах. Т. 4 «Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права»,
 • 3 «Господарсько-правові аспекти забезпечення розвитку економіки України», «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)», семи підручників, десяти навчальних посібників, є науковим редактором кількох монографій, рецензентом багатьох наукових та науково-практичних видань.
 • Вона є автором (співавтором) понад 90 навчально-методичних видань, укладачем бібліографічного довідника «Правовое регулирование хозяйственных отношений: библиографический справочник (начало 70-х — конец 2008 г.)», головним редактором та автором (співавтором) видання «Хозяйственный кодекс Украины: Научнопрактический комментарий», відповідальним редактором і автором навчального видання «Господарське право: практикум».
 • Основні напрями наукових досліджень: правове регулювання господарських відносин, правове забезпечення раціонального природокористування в сфері господарювання, правове забезпечення екологічного підприємництва, правове регулювання земельних, аграрних, рекреаційних відносин.
 • Нагороджена: почесною грамотою МОН України, відзначена знаком «Відмінник освіти України» МОН України, нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» МОН України, нагрудним знаком «За служіння закону» Вищого господарського
  суду України, нагрудним знаком «Відзнака голови Конституційного Суду України»; почесними грамотами Донецької державної адміністрації, Донецької обласної ради, Донецького обласного управління юстиції, почесними грамотами Інституту економіко-правових досліджень НАН України, кількома почесними грамотами ректора Донецького національного університету; дипломами за кращу монографію, переможця в номінації «Кращий юрист-викладач», лауреата обласного конкурсу в
  номінації «Юрист – науковий співробітник року», переможця конкурсу «Юридична фортуна»; переможця конкурсу «Викладачі – переможці регіонального рейтингу вищої школи», лауреата премії імені Святого Володимира.