Удод Микола Васильович

Удод Микола Васильович

к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • У 1988 році закінчив Донецький державний університет, Економіко-правовий факультет, за спеціальністю «Правознавство».

  • З 2004 року кандидат юридичних наук. Дисертацію захистив 10.05.2004 року у спеціалізованій вченій раді Академії податкової служби України (м. Ірпінь), за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», тема дисертації «Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні».

  • У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

  • Доцент кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права з 2015 року (в ДонНУ імені Василя Стуса – з 1995 р.)

  • Має понад 30 публікацій (1 монографія, 27 статей у фахових наукових виданнях України, 2 статті в інших виданнях), 18 тез-доповідей і 6 навчальних посібників у співавторстві.

  • Направленість наукових інтересів: адміністративно-правове регулювання пожежної безпеки в Україні.

Наукові публікації

1. Удод М.В. Правове регулювання державного нагляду в сфері пожежної безпеки в Україні / М. В. Удод, І. С. Малахова. // Соціологія права. – 2018. – №3. – С. 51.

2. Удод М.В. Заходи примусу у сфері забезпечення пожежної безпеки / М. В. Удод. // Юридична Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 35-річчю Юридичного факультету. – 2018. – С. 68.

3. Удод М.В. Допитання визначення критеріїв юрисдикції адміністративних судів щодо розгляду публічно-правових спорів / М. В. Удод, В. С. Пирогов. // Соціологія права. – 2017. – №3. – С. 129.

4. Удод М.В. Юрисдикція адміністративних судів щодо розгляду земельних спорів за частю суб’єктів публічної адміністрації: допитання постановки проблеми та пошуку способів її розв’язання / М. В. Удод, В. С. Пирогов. // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2017. – №3. – С. 41.

5. Удод М.В. Юридична клініка Донецького національного університету імені Василя Стуса / М. В. Удод. // Міжнародна конференція «Посилення правової спроможності громад» – 2016. – С. 30.