Щербак Ірина Анатоліївна

Щербак Ірина Анатоліївна

к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайл викладача: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=130#search

Досягнення

  • У 1987 році закінчила Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзержинського за спеціальністю «Правознавство».

  • Кандидат юридичних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України (м. Донецьк) за спеціальністю «Господарське право; господарсько-процесуальне право»; тема дисертації «Правове регулювання господарських відносин за участю відокремлених підрозділів підприємств».

  • Вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу Донецького національного університету присвоєно у 2013 році; доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету з 2014 року.

  • Має 97 публікацій, з них: 45 наукові (2 колективних монографії; 19 наукових статей в фахових наукових виданнях України; 1 наукова стаття в зарубіжному виданні; 23 тез доповідей); 3 публікації в інших виданнях; 11 навчальні посібники (9 у співавторстві, з них 2 з грифом Міністерства освіти і науки України); 2 рецензії на навчальний посібник; 36 навчально-методичні матеріали.

  • Направленість наукових інтересів: кримінальне процесуальне право; організація діяльності судових та правоохоронних органів; господарське право.

  • Дисципліни, що викладає: “Кримінологія”, “Судові і правоохоронні органи”, “Міжнародне співробітництво у протидії злочинності”, “Система судоустрою і статус суддів”, “Правознавство”.

Наукові публікації

1. Щербак І. А. Види підозри за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. Підприємництво, господарство і право. 2013. №3. С. 132-134

2. Shcherbak Irina. Universality recognized international principles of criminal production and thtir implementation in the Ukrainian legislation. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2015. Volume 3. №5. P. 100-103

3. Щербак І. А. До питання розкриття злочинів (у контексті діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України). Право і суспільство. 2017. №3. С. 261-266. URL: https://tinyurl.com/wmncnlh

4. Щербак І. А. Проблемні питання досудового провадження в контексті змін кримінального процесуального закону та судової реформи 2017 року. Право і суспільство. 2018. №1. С. 264-268. URL: https://tinyurl.com/shrdpv9

5. Щербак І. А. Теоретико-прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру. Право і суспільство. 2019. №1. С. 172-176. URL: https://tinyurl.com/rg8cbmm

6. Щербак І. А. Повідомлення про підозру: актуальні питання. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 413-416

7. Щербак І. А. Проблемні аспекти процедури повідомлення про підозру в контексті реалізації принципу верховенства права. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 1(37). С. 100-108. URL: http://jpch.donnu.edu.ua/issue/view/244

8. Щербак І. А., Патюк С. О. Щодо процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду. Правничий часопис Донецького університету. 2019. № 2 (38). С. 43-51. URL: https://jpch.donnu.edu.ua/article/view/7847