Федоришина Ганна Сергіївна

Федоришина Ганна Сергіївна

старший викладач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса

 

Досягнення

  • У 2015 році закінчила Національний університет Одеську юридичну академію, «Судово-адміністративна спеціалізація»
  • З 2018 року аспірант кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права. Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Правовий компроміс у теорії суспільного договору»
  • З 2018 року працює старшим викладачем кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса
  • Направленість наукових інтересів: дослідження правого компромісу у теорії суспільного договору, еволюція поняття суспільного договору.

Наукові публікації

1.Федоришина Г. С. Актуальні проблеми дослідження історичної та правової науки. Питання теорії походження держави у працях Томаса Гоббса: матеріали міжнародної науково-практичної конференції юридичного та історичного спрямування (15 листопада 2018р.). Випуск 7. С.167.

2.Федоришина Г. С. Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці. Визначальні чинники у формуванні професійних якостей юриста у наш час : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 лютого 2018 р.). Вінниця. С.215.

3.Федоришина Г. С. Правовий компроміс як спосіб досудового захисту прав. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір:

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23 квітня 2019 року) / За ред. О.Г. Турченко. Вінниця, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 401-404.

4.Федоришина Г. С. Теорія та практика сучасної юриспруденції. Питання теорії суспільного договору у працях Томаса Гоббса та Джонна Локка : матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (30 березня 2019 р.). Харків. С.250.

5.Федоришина Г. С. Методичні рекомендації з дисципліни «Правознавство». ТПК ВНАУ. Вінниця, 2018 .С.110