Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Юридична клініка

Юридична клініка «Pro bonо» юридичного факультету Донецького національного університету є першою юридичною клінікою України.

Була заснована у 1996 році як потужна база клінічної освіти студентів, база проходження практики і центр надання безоплатної правової допомоги з метою впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

клін.jpgОсновні завдання юридичної клініки: надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом, створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики; надання громадянам соціально вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій; проведення заходів із правової освіти населення; забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності.

У межах юридичної клініки діють: дві клініки цивільного та сімейного права, клініка трудового права та соціального забезпечення, клініка адміністративного права. Для здійснення правової просвіти створений Клуб юного юриста. Також функціонують дві імітаційні клініки з відпрацювання навичок юридичного обслуговування суб’єктів господарювання; інтернатура для аспірантів та молодих учених.

клін2.jpgКлінічне навчання у юридичній клініці з надання безоплатної правової допомоги можуть проходити студенти 2-4 курсів, а також магістранти та студенти спеціалітету. Працюючи у клініці під керівництвом досвідчених викладачів, студенти мають змогу набути та підвищити рівень практичних знань, умінь і навичок у сфері юридичних послуг під час надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення.

Члени юридичної клініки традиційно беруть участь у Національній олімпіаді юридичних клінік із консультування клієнтів, що проводиться в м.Острог. За своєю формою змагання імітують процес інтерв’ювання та консультування в юридичному офісі за участю двох студентів-консультантів та клієнта. Традиційно етапи змагань проводяться українською та англійською мовами. Суддями цього конкурсу є представники юридичних фірм України, адвокати, представники та голови юридичних клінік України.

клін2ф.jpg 

Для студентів-членів клінік проводяться теоретичні та практичні заняття із засад і функцій діяльності юридичних клінік, а також із основних аспектів юридичної практики (інтерв’ювання, консультування, складання процесуальних документів тощо).

Надання безоплатної правової допомоги відбувається у формі усних і письмових консультацій, складення правових висновків, а також процесуальних документів (заяв, позовних заяв, клопотань, апеляційних, касаційних скарг тощо).

клін3.jpgЮридична клініка діє за принципами поваги до права, справедливості, людської гідності; спрямованості на захист прав і свобод людини; гуманізму; законності та верховенства права; об’єктивності; безоплатності надання правової допомоги; конфіденційності; компетентності та добросовісності.

Юридична клініка надає безоплатну правову допомогу у сфері цивільного, сімейного, трудового, житлового права, права соціального забезпечення; захисту прав споживачів, інтелектуальної власності та ін.

Прийом громадян здійснюється консультантами юридичної клініки — студентами старших курсів двічі на тиждень відповідно до затвердженого графіку.

клін4.jpgПротягом сесії, а також канікул прийом та надання правової допомоги не здійснюється.

Інформацію щодо роботи юридичної клініки з надання безоплатної правової допомоги можна отримати в групі: https://vk.com/probonovin.