Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво є одним зі стратегічних напрямів діяльності юридичного факультету. Воно спрямоване на підвищення положення факультету в системі вищої юридичної освіти України, його інтеграцію в цілому та його окремих структурних підрозділів у світовий освітній та навчальний простір, встановлення стратегічних партнерських зв’язків з ВНЗ зарубіжних країн.

Основні цілі міжнародної діяльності:

 •  підвищення конкурентоспроможності Факультету на ринку освітніх послуг, його авторитету в Україні та за кордоном;
 •  забезпечення якості освітньої та наукової діяльності, привабливості вищої юридичної освіти;
 •  зміцнення співпраці та міжвузівських зв’язків з зарубіжними університетами та міжнародними організаціями, фондами країн Азії, Африки, Європи, Канади та США;
 •  отримання додаткових конкурентних переваг через доступ до нових технологій, джерел наукової інформації в результаті інтернаціоналізації навчального та дослідницького процесів.

Завдання міжнародного співробітництва:

 •  досягнення міжнародних стандартів якості в області освітніх програм. Узгодження навчальних планів факультету з навчальними планами університетів-партнерів за відповідними освітніми програмами;
 • формування кадрового потенціалу для участі факультетського освітнього співтовариства в національних та міжнародних освітніх програмах;
 •  створення оптимальних умов академічної мобільності для викладачів, аспірантів і студентів факультету, а так само викладачів, аспірантів та студентів ВНЗ-партнерів;
 •  забезпечення стійких зв’язків факультету із зарубіжними суб’єктами партнерства в науково-дослідній галузі;
 •  досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності результатів науково-дослідної діяльності факультету;
 •  розвиток мовної підготовки викладачів, співробітників, студентів;
 •  розвиток експорту освітніх послуг серед іноземних студентів.

Міжнародна діяльність здійснюється за такими напрямами:

 •  участь у діяльності міжнародних організацій, фондів, а також у міжнародних наукових та освітніх проектах;
 •  науково-аналітичне, організаційне, експертно-консультаційне та інформаційне забезпечення реалізації національних та міжнародних освітніх програм;
 •  розвиток міжнародних двосторонніх і багатосторонніх зв’язків факультету;
 •  розробка та реалізація спільних магістерських програм з зарубіжними ВНЗ-партнерами, в тому числі іноземною мовою;
 •  створення ефективної системи перепідготовки кадрів та підвищення кваліфікації за кордоном (Life Long Learning), подальша дисемінація отриманого досвіду, вироблення стійких партнерських зв’язків;
 •  розвиток мовної підготовки викладачів, аспірантів, студентів;
 •  прийом та навчання за магістерськими програмами іноземних студентів;
 •  наукове співробітництво із зарубіжними партнерами, організація та проведення міжнародних конференцій, семінарів, круглих столів, літніх шкіл; організація лекцій запрошених професорів;
 •  участь факультету, його студентів, аспірантів, викладачів у міжнародній науково-дослідній діяльності.

Так, у 2009-2013 рр. юридичний (тоді економіко-правовий) факультет ДонНУ здійснював співробітництво із зарубіжними ВНЗ-партнерами за договорами з питань організації навчального процесу, наукової та міжнародної діяльності. Серед партнерів — навчальні заклади більш ніж 15 країн: Австрії, Білорусі, Болгарії, Бельгії, Великобританії, Казахстану, Литви, Латвії, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Чехії та ін.

Добрими прикладами співробітництва є багаторічне партнерство юридичного факультету:

 •  з Піттсбурзьким Університетом (США) (наприклад, випускниці Дмитрієва О., Ударцова А.окремі випускники пройшли навчання в Пітсбурзькому Університеті та отримали диплом LL.M; студент 5 курсу Височин В. у 2012 р. пройшов конкурс і отримав запрошення для навчання у Піттсбурзькому Університеті, отримав грант на навчання від Фонду В. Пінчука; старший викладач кафедри конституційного і міжнародного права ДонНУ Опейда З.Й. здійснює суддівство на підготовчому раунді змагань з міжнародного комерційного арбітражу (Pre Moot Court Competition), що проводиться Піттсбурзьким університетом для команд т. зв. Піттсбурзького консорціуму, до якого наразі входять десять університетів з різних країн світу (2010 р., 2013 р., м. Відень, Австрія);
 • Вільнюським Університетом (Університет виступив партнером наступних заходів, проведених на базі юридичного факультету: науково-практична конференція «Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення (7-9 квітня 2011 р.), міжнародний семінар експертного рівня на базі ДонНУ «Використання стандартів СОТ та ЄС для розвитку національних економік» (8-11 лютого 2012 р.), доцент кафедри конституційного і міжнародного права ДонНУ Дешко Л.М. виступала з лекціями на Літній школі Вільнюського університету «Роль міжнародних організацій в реформуванні національного права в Європі», студенти юридичного факультету ДонНУ систематично беруть участь у наукових заходах Вільнюського університету; у 2012 р. студент Калітенко О. пройшов конкурс і отримав запрошення для навчання у магістратурі юридичного факультету Вільнюського університету, отримав грант Міністерства освіти Литви на навчання).
Студенти факультету пройшли навчання у ВНЗ таких закордонних країн: Литва, Нідерланди, Російська Федерація, США, Швейцарія та ін. Ряд студентів подало документи до закордонних ВНЗ для продовження навчання для отримання Ph.D у ВНЗ таких країн: Канада, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія.
За останні п’ять років економіко-правовим факультетом ДонНУ було прийнято більш ніж 35 іноземних фахівців з таких країн: Австрія, Білорусь, Казахстан, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Російська Федерація, США, Чехія.

За участі іноземних фахівців на базі юридичного факультету ДонНУ у 2009-2013 рр. проведено такі заходи:

 1. Літня школа «Альтернативне вирішення спорів» за участі професора, адвоката, медіатора Майни Брісс (США) (10 — 13 березня 2009 р.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вимір» (20 березня 2010 р.).
 3. Міжнародний круглий стіл «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейських цінностей» (8 грудня 2010 р.).
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення» (8 квітня 2011 р.).
 5. Міжнародний семінар експертного рівня на базі ДонНУ «Використання стандартів СОТ та ЄС для розвитку національних економік» (8-11 лютого 2012 р.).
 6. Панельна дискусія «Угода про асоціацію з ЄС» (14 лютого 2013 р.).

Співробітники юридичного факультету ДонНУ систематично беруть участь в оцінюванні письмових робіт національних раундів міжнародних змагань, надають консультації закордонним колегам щодо підготовки проектів нормативно-правових актів (наприклад, проф. кафедри господарського права ДонНУ Бобкова А.Г. у 2012 р. надано консультації співробітникам Інституту законодавства Республіки Казахстан щодо підготовки проекту Підприємницького кодексу Республіки Казахстан), є суддями національних відбіркових раундів міжнародних змагань, працюють експертами у міжнародних організаціях, фондах тощо.

Щороку факультетом готується 5 команд до участі у міжнародних юридичних змаганнях (з міжнародного приватного права — 1, міжнародного публічного права ім.Ф. Джессапа — 2, права СОТ — 1, міжнародного гуманітарного права — 1) У 2010 р. команда факультету посіла ІІІ місце на національному раунді міжнародних змагань з міжнародного публічного права ім.Ф. Джессапа та була визначена у якості виставкової команди від України для участі у міжнародних змаганнях з міжнародного публічного права ім.Ф. Джессапа у м. Вашингтон (США).

З 2011 року на юридичному (тоді економіко-правовому) факультеті Донецького національного університету почала діяти програма підвищення кваліфікації викладачів з англійської мови, що, в свою чергу, повинно дати поштовхом розвитку програм навчання іноземних громадян та всіх бажаючих на іноземних мовах. Викладачами юридичного факультету ДонНУ розроблені робочі програми і читаються з вересня 2012 р. англійською мовою навчальні дисципліни «Європейські стандарти прав людини», «Право СОТ». Підготовлено відповідне навчально-методичне забезпечення на англійській мові.